För kommuner och regioner visade sig 2023 bli tuffare ekonomiskt jämfört med föregående år. Trots det lyckades Gothia Kompetens nå ett försäljningsmässigt starkt år, bland annat beroende på höga deltagarantal på våra konferenser och en lyckosam prenumerationsaffär.

Under året förvärvades också två bolag – Komlitt och Wacano. Komlitt var ett kompetensutvecklingsföretag inom offentlig sektor som till största del bestod av ett förlag med ett hundratal titlar. Bolaget var starkare inom organisation och ledarskap samt LSS än Gothia Kompetens vilket innebär att vi nu kan erbjuda ett bredare utbud till fler yrkesverksamma. Genom förvärvet har vi även skapat värdefulla kontakter med nya kunniga författare.

Nu har vi ett poddbibliotek med ett femtiotal poddar inom olika aktuella ämnen.

Wacano hade en mycket fin kompetensutvecklingslösning i form av utbildningspoddar för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Nu har vi ett poddbibliotek under namnet Lyssna & Lär med ett femtiotal poddar inom olika aktuella ämnen. Poddarna är 20–25 minuter långa, kan spelas upp i valfritt tempo och följs upp av ett kortare quiz för att befästa kunskapen. De säljs som en prenumeration och förser personal inom äldreomsorgen med lättillgänglig kompetensutveckling kring viktiga frågor.

Gothia Kompetens är ett litet bolag men med stor kompetens och erfarenheter. Samtidigt som båda förvärven stärker vår produktportfölj och breddar vårt kunderbjudande har vi insett att oavsett storlek på de bolag som förvärvas kräver det mycket tid och resurser att genomföra och integrera. Mindre företag kan vara ovana vid avtal och juridiska frågor och ibland ha otydliga rutiner och processer som komplicerar integrationen.

För att kunna erbjuda det innehåll och de ämnen kunderna efterfrågar måste vi vara extra lyhörda och snabbt kunna anpassa oss efter deras behov.

Eftersom våra kunder främst återfinns inom offentlig sektor innebär det finansiella läget åtstramningar i ekonomin för många av våra kunder. Det kommer troligtvis att påverka efterfrågan på kompetensutveckling. Vi ser därför på 2024 med viss försiktighet och är medvetna om att det kommer att bli ett utmanande år. För att kunna erbjuda det innehåll och de ämnen kunderna efterfrågar måste vi vara extra lyhörda och snabbt kunna anpassa oss efter deras behov.

Vi tittar även närmare på de nya möjligheter som våra förvärv har medfört och försöker utveckla och skala upp vårt utbud av kompetensutveckling inom relevanta områden.


Foton av Mikael M Johansson

Gothia Kompetens vd Bo Westerdal | © Bo Westerdal

Vd Bo Westerdal
08-462 26 10
bo.westerdal@gothiakompetens.se


Lyssna & Lär är vår nya tjänst – utbildningspoddar för att kompetensutveckla personal i äldreomsorgen.


Följ oss i sociala medier och prenumera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.