Utbildningspoddar för dig som arbetar inom äldreomsorgen 

Kompetensutveckling – var och när du vill
Kontinuerlig kompetensutveckling skapar attraktiva arbetsplatser med stolta, nöjda och kompetenta medarbetare. Utbildningspoddar är ett enkelt, stimulerande och roligt sätt till utveckling – samtidigt som det är kostnadseffektivt. Deltagarna lyssnar och lär, när och var det passar, och kan repetera obegränsat antal gånger. 

Hur fungerar det? 
Lyssna & Lär skapar kontinuerligt nya utbildningspoddar för äldreomsorgen. Poddarna följer en tydlig pedagogisk struktur och kvalitetssäkras av experter och forskare inom äldreomsorgen. Ta gärna en titt i poddbiblioteket.

När alla lyssnar på utbildningspoddarna under samma period och får möjlighet att tillsammans diskutera innehållet skapas förutsättningar för lärande och möjlighet till utveckling av verksamheten. För att stötta inlärningen ingår ett självtest till varje podd. Om medarbetaren har behov av språkstöd finns möjlighet att lyssna långsammare på podden.

Lyssna & Lär grundades av Wacano, som Gothia Kompetens förvärvade hösten 2023.

Urval av utbildningspoddar för äldreomsorgen

  • Etiska dilemman vid kognitiv svikt
  • Tillit och respekt
  • Hjälpmedel inom äldreomsorgen
  • Kulturella möten
  • Äldre och alkohol
  • När magen och tarmen sänker livskvalitén
  • Lågaffektivt bemötande vid kognitiv svikt
  • Hörselnedsättning – ett osynligt handikapp

Gå till alla poddar för äldreomsorgen

Poddar för att introducera vikarier och ny personal
Med hjälp av speciellt framtagna utbildningspoddar för ny personal och vikarier kan du ge grundläggande kunskap om äldreomsorgsarbetet till dina nyanställda löpande. På så sätt kan du vara säker på att all ny personal får ta del av samma information. Läs mer om det här:

Introducera ny personal

Genomlyssnade poddar och avklarade quiz skapar en trygghet för både dig som chef och för ny personal. Det kvalitetssäkrar personal och verksamhet. Provlyssna gärn nedan:

Lyssna & Lär - logotyp

Det här är Lyssna & Lär-paketet

Biblioteket
Drygt 50 poddutbildningar med tillhörande quiz för lustfyllt lärande. 

Introducera ny personal
Specialanpassade poddar med tillhörande quiz för nyanställd personal och vikarier.


Kontakta oss

...för mer information och offert:
lyssnaochlar@gothiakompetens.se

Ansvarig utgivare är Bo Westerdal:
bo.westerdal@gothiakompetens.se
08-462 26 10

Vård vid livets slutskede

När en gammal eller sjuk människa hamnar i livets slutskede behöver vård- och omsorgspersonal börja agera annorlunda från den vanliga vården och omsorgen. God palliativ vård bygger på fyra hörnstenar som ringar in hur den döende ska behandlas, men även vad personalen behöver tänka på.

Provlyssna: Vård vid livets slutskede

Anhöriga i vård och omsorg

Anhöriga spelar en viktig roll i äldreomsorgen, till exempel den som själv är gammal och som vårdar och stöttar sin livskamrat, ett vuxet barn eller en kamrat som hälsar på. I ditt arbete måste du förhålla dig till anhöriga på ett professionellt sätt, med god kommunikation och ett respektfullt bemötande.

Provlyssna: Anhöriga i vård och omsorg

Introduktionsfilm

Utbildningspoddar är ett enkelt, stimulerande och roligt sätt till utveckling – samtidigt som det är kostnadseffektivt. Deltagarna lyssnar och lär, när och var det passar, och kan repetera obegränsat antal gånger.

Kontinuerlig kompetensutveckling skapar attraktiva arbetsplatser med stolta, nöjda och kompetenta medarbetare.

Kundcase

Catherine och Tarja från Olivia hemtjänst diskuterar hur de använder poddarna med självtest och nyttan med kontinuerlig kompetensutveckling.

Vill du veta mer om Lyssna & Lär?

Vi har erfarenhet och kompetens och hjälper dig gärna att hitta moderna och digitala lösningar för arbetsplatsens utmaningar.

Kontakta oss för mer information och offert:

lyssnaochlar@gothiakompetens.se

Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till området Äldreomsorg.