Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. / Lpfö 18, s.9

Upp och hoppa!

Stillasittande har ökat och övervikt bland barn och unga i Sverige hotar både folkhälsan och skolprestationerna. Det skiljer sig mellan individer och mellan familjer med olika socioekonomiska förhållanden och därmed har förskolan en viktig roll, då den når alla barn oavsett deras förutsättningar i hemmet.

Upp och hoppa! – var förebilder och ge barnen möjligheter att äta bra, röra på sig och vila.

Upp och hoppa! – var förebilder och ge barnen möjligheter att äta bra, röra på sig och vila. Förhoppningsvis leder det till en förbättrad folkhälsa och positiva resultat i framtida skolundersökningar.

Här har vi samlat material för att du och dina kollegor ska lyckas inspirera och skapa rörelseglädje hos barnen.

Lycka till med ert viktiga arbete! 

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola, chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens


Foto överst på sidan av Maria Pavlova / Getty Images

Kontaktuppgifter

Malin Ring - Gothia Kompetens

Malin Ring
malin.ring@gothiakompetens.se
08-462 26 07


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Förskolesnacket är tänkt som inspiration för er som arbetar med det viktigaste som finns, barnen. I Förskolesnacket våren 2021 pratade vi om den viktiga introduktionen i förskolan, utomhuspedagogik och rörelseglädje.

I filmen deltar Josefin Malm, Sofie KällhageAnders OhlssonCarina Andersson och Ulrika Fagerström. Moderator är Malin Ring, Gothia Kompetens. Filmen är totalt ca 52 minuter lång.

Rörelseglädje!
Gården är en viktig arena för rörelse, fysisk aktivitet, utforskande och lek. De fysiska aktiviteter vi erbjuder och skapar förutsättningar för på gården kan ha många goda effekter på barns välbefinnande och hälsa – minskad stress, förbättrad motorik, ökad kondition och muskelstyrka.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Utevistelse = rörelse och hälsa​
Att vistas ute är som att gå till läkaren utan att veta om det. All forskning är överens om att utevistelsen stärker hälsan och att den motoriska utvecklingen får optimal träning. Anledningarna till att man blir friskare och mår bättre är flera.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

En gyllene triangel​
När barn blir allt mindre fysiskt aktiva är pedagogens roll viktig för att skapa förutsättningar för rörelse och hälsa i förskolan. Om vi pratar om hälsa och möjliggör utrymme för rörelse kan vi inspirera både barn och föräldrar.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Rörelseglädje i förskolan
Om god kroppsuppfattning, god självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Fysisk aktivitet och välbefinnande för hållbara barn.
Läs artikeln här på gothiakompetens.se

Rörelse och motorik – investering för framtiden​
Förskoleåldern och de tidiga skolåren är viktiga för utvecklingen av den motoriska förmågan. Därför behöver vi sätta fokus på de yngre barnens fysiska aktivitetsvanor.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Upp med pulsen!
Daglig fysisk aktivitet kan vara avgörande för barns hälsa och välbefinnande. Under tidig barndom är den grundläggande motoriska utvecklingen som mest intensiv, såväl vävnader som förmågor, attityder och vanor som ska följa med resten av livet utvecklas.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Liten gård kräver stor fantasi
Rörelse och lek är avgörande för barns välmående och utveckling. Ändå har många förskolor små gårdar som begränsar aktiviteten. Hur gör man för att utnyttja sin lilla gård så bra som möjligt? Går det att kompensera en dålig utemiljö?
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Trygghet och relationer i förskolan – nycklar till en god introduktion
För att skapa en positiv och trygg introduktion behöver vi bra strategier. Vi behöver kunskap om anknytning och relationskapande och vi behöver vara eniga i våra arbetslag.
Läs artikeln här på gothiakompetens.se