Digital processutbildning med Carina Andersson, Ulrika Fagerström och Anders Ohlsson om rörelseglädje och utomhuspedagogik i förskolan

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. (Lpfö 18)

Rörelseglädje

Med Carina Andersson och Ulrika Fagerström
Barn har ofta en inneboende rörelseglädje – de springer, klättrar och brottas. De slänger sig bland mjuka kuddar, drar vagnar, släpar på saker och är fulla av lust att utmana sig själva motoriskt.
Rörelse främjar inte bara den fysiska hälsan utan ger också psykiskt välbefinnande, starkare självkänsla, positiv effekt på inlärning och mindre stress. Hur kan du som arbetar i förskolan ta vara på denna entusiasm och glädje?

Utomhuspedagogik

Med Anders Ohlsson
Utomhuspedagogik i förskolan är ett viktigt område. När barn vistas utomhus, leker och upplever saker lär sig barnen om naturen samtidigt som de utvecklas motoriskt, socialt och emotionellt. Ny forskning visar att barnens immunförsvar utvecklas när de får de får vistas i skogsmiljöer. Mycket av det som läroplanen föreskriver kan genomföras genom pedagogiskt arbete utomhus och att vistas utomhus ger många fördelar – barnen mår bättre och det finns goda förutsättningar för ökat lärande.

Hur är processutbildningen Rörelseglädje och utomhuspedagogik upplagd?

Digital processutbildning
Orange runt märke: "Helt digital" | © Gothia KompetensEn digital processutbildning gör du och din personal i er egen takt. Utbildningen består av två filmer om cirka totalt fyra timmar. Filmerna innehåller tillfällen för att pausa och diskutera frågeställningar.

I utbildningen ingår även uppgifter att arbeta med och reflektera kring efter respektive föreläsning på både individuell och gruppnivå. En arbetsuppgift kan vara att genomföra en aktivitet, undervisning eller observation, inläsning av kapitel i bok eller artikel.

Målgrupp
Processutbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg.

Genomförande
Föreläsningstillfällen kan förslagsvis genomföras på gemensamma arbetsplatsmöten. Individuella och gruppuppgifter görs därefter i barngrupp och på reflektionstid i exempelvis arbetslaget. Ni fördelar och lägger upp på det sätt och tid som passar er. 

Genom kollegialt lärande lär vi av varandra och skapar en pedagogisk samsyn i arbetslaget/förskolan/enheten/kommunen.

Mål
Att ge yrkesverksamma i förskolan kunskap och verktyg till att genomföra ett mer medvetet arbete med fysisk aktivitet, rörelse och utomhuspedagogik i sin förskola.

Vill du veta mer om rörelseglädje och utomhuspedagogik?

Kontakta oss för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er.

Binjamin Bektasevic, kundansvarig:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Carina Andersson och Ulrika Fagerström
Carina Andersson är leg. förskollärare och rektor. Carina har vidareutbildning som rektor med fokus på systematiskt kvalitetsarbete vid Högskolan i Dalarna.

Ulrika Fagerström är leg. förskollärare. Ulrika har påbyggnadsutbildningar i Lärare och handledning vid Mälardalens Högskola samt Det lilla barnet – att arbeta med de yngsta barnen i förskolan vid Malmö Universitet.

De arbetar tillsammans på Bergakottens förskola i Västerås, föreläser om barns fysiska aktivitet och är aktuella med boken Rörelseglädje för hållbara barn - fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan.

Anders Ohlsson
Anders Ohlsson är legitimerad förskollärare, föreläsare och författare. Han ligger bakom webbplatsen Utikuligt och är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot hållbar utveckling i förskolan på högskolan Dalarna.

Anders har skrivit boken Utomhuspedagogik - utveckling och lärande i naturen. Boken ger förslag på hur man kan arbeta pedagogiskt och uppfylla läroplanens mål utomhus – på gården, vid vattendraget, på ängen eller i skogen.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Rörelseglädje och utomhuspedagogik är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.