Det är under introduktionen som vi i förskolan lägger grunden till ett samarbete med barnets vårdnadshavare. Vi vill att både barnet och vårdnadshavaren ska känna sig välkomna, trygga och trivas i förskolans miljö. De ska få en förtrogenhet för förskolan, en förståelse för vårt uppdrag och en god insikt i vad förskolan är för typ av verksamhet. För att skapa en positiv och trygg introduktion behöver vi bra strategier. Vi behöver kunskap om anknytning och relationskapande och vi behöver vara eniga i våra arbetslag, tänka tillsammans kring strategier och förhållningssätt.

En god relation med vårdnadshavarna hjälper barnen till trygghet och tillit. Tydlighet är viktigt i alla former av relationer och i alla uppdrag. I boken Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning – beskriver vi hur vår plan för introduktioner ser ut.

Planen innefattar vilken information vi ger vårdnadshavare, hur vi organiserar oss på dagarna men också om hur vi ska bemöta och förhålla oss till barnen. Viktiga aspekter i mötet med nya barn är för oss lugn, glädje och nyfikenhet. Att planen aldrig blir statisk är viktigt eftersom vi möter många olika individer med olika behov. Det är en fin balansgång att kunna följa förskolans uppdrag och samtidigt möta varje barns behov.

Arbetet i förskolan ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, så även under introduktioner. Vi är noga med att vårt förhållningssätt är förankrat i teorier och att vi arbetar mot målen i styrdokumenten. I boken skriver vi om professionell omsorg och vad det kan vara i förskolan. Hur säkerställer vi att vårt arbete med omsorg är hållbart och leder till trygghet och progression?

Trygghet är grunden till allt i förskolan. Är barnen inte trygga med oss vuxna, med miljön eller sina kompisar kommer de inte kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det är vi vuxna som ansvarar för barnets trygghet. Vi ansvarar för att skapa goda relationer med barnet och dess vårdnadshavare, inspirerande miljöer och glädjen i relationer med kompisarna i gruppen.

För att skapa trygghet krävs en stabil grund. En organisation utifrån barnen och de rådande förutsättningarna.

Relationer handlar om kopplingar mellan människor och i förskolan förekommer mängder av relationer som vi behöver värna om och ta ansvar för. Vi behöver under introduktionen skapa goda relationer både med barnen och med vårdnadshavarna. 

Ett professionellt förhållningssätt och fokus på trygghet, relationsskapande och tydlighet är nycklarna för att lyckas med introduktionen av barn i förskolan.

Av Sofie Källhage och Josefin Malm
Illustrationer av Anna Hild

Josefin Malm och Sofie Källhage - författare på Gothia Kompetens

Josefin Malm och Sofie Källhage är båda leg. förskollärare och pedagogistor och arbetar tillsammans i en förskola i Göteborg. De är författare till böckerna Introduktion i förskolan och Uppdrag undervisning. Sedan 2016 producerar de Förskolepodden: Vi pratar förskola, vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Åsa Ekman - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

”Jag vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen”

Från och med första januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Det gäller naturligtvis även förskolan. 

Läs intervjun med barnrättskonsulten Åsa Ekman

Fia med knuff i närbild på en förskola | © Gothia Kompetens

Grunden för ett livslångt lärande

"Att undervisa barn i förskolan kräver en lyhördhet för barnets signaler och att man som förskollärare förmår justera sina tankar och anpassa undervisningen till att svara på barnets signaler."

Läs artikeln av Ingrid Pramling Samuelsson