En pedagog och ett barn i förskolan | © Maskot / Getty Images

Vikarie eller nyanställd i förskolan

Den här sidan är skapad för dig som är vikarie eller nyanställd i förskolan, för att du ska känna dig förberedd och stärkt inför en ny dag på jobbet.

Här kan du bland annat läsa och ladda ner Vikariehandboken i sin helhet, kostnadsfritt.

Varmt välkommen till förskolan!

Särskilt begåvade barn – en bortglömd behovsgrupp? | © Philip Liljenberg / Getty Images

Särskilt begåvade barn – en bortglömd behovsgrupp?

Särskild begåvning väcker ofta känslor och ibland en viss skepsis. Därför är det viktigt att bidra med kunskap om en hittills bortglömd behovsgrupp – de särskilt begåvade barnen. De finns och kommer alltid att finnas. Frågan är hur vi ska se till deras behov i våra pedagogiska verksamheter.

Här har vi samlat material som kan bidra till nya tankar och idéer för hur du i din förskola ska kunna ge varje barn – även de med särskilda behov de bästa förutsättningarna – trivas och utvecklas som individer.

Porträtt på rektor i förskolan | © Richard Drury / Getty Images

Rektor i förskolan

Att vara rektor i förskolan – en tuff men rolig utmaning

Att arbeta som rektor i förskolan innebär att vara en tydlig och stabil ledare som skapar positiva relationer med medarbetarna samtidigt som fokus i uppdraget är att utveckla en verksamhet som alltid sätter barnets bästa främst, i god samverkan med föräldrar. Det är en utmaning!

På den här sida har vi samlat material som ska hjälpa dig som rektor i förskolan med din kompetensutveckling.

Glad förskollärare tillsammans med barn i förskolan | © Lourdes Balduque / Getty Images

Kompetensutveckling för dig som är förskollärare

Förskollärare har ett särskilt ansvar för barnens utbildning enligt förskolans läroplan.

Vi på Gothia Kompetens arbetar aktivt för att skapa kompetensutveckling för dig som är förskollärare för att du ska känna dig bekväm i att leda kollegor och ansvara för barnens utbildning.

På den här sidan har vi samlat en mängd material för din kompetensutveckling och för att du ska få en bättre dag på jobbet.

Porträtt på en glad barnskötare | © Maskot / Getty Images

Din viktiga roll som barnskötare

Barnskötare är ett yrke med det viktiga uppdraget att ge alla barn i förskolan en bra start i livet. I läroplanen Lpfö 18 står det att ert uppdrag i förskolan är att främja barns utveckling och lärande vilket innebär att vara en tydlig del i barnens lärprocesser och medverka i undervisningen. Detta förutsätter att du som barnskötare är insatt i läroplanen, förstår ditt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen.

Här hittar du som är barnskötare kunskap och inspiration.

Förskolebarn som leker bland löv | © Maria Pavlova / Getty Images

Nu lyfter vi leken i förskolan!

Leka – ett ord som får mig att känna glädje och minnas stunder då jag varit som uppslukad i fantasins värld. Men att leka är också ett ord som skapar en kravkänsla hos mig, både som vuxen och som förälder. Har jag lekt tillräckligt med mina egna barn? Har jag lekt tillräckligt med barnen jag haft förmånen att tillbringa dagarna med i förskolan? Borde jag lekt mer? Hur borde jag lekt? Jag vet ju att leken är viktig.

Här hittar ni en kostnadsfri föreläsning, artiklar och intervjuer.

Kom igång med demokrati-arbetet i din förskola | © Kate Monakhova / Getty Images

Kom igång med demokrati-arbetet i din förskola

Kom igång med demokrati-arbetet i din förskola

I förskolan lär vi oss att förstå världen för att kunna förändra den. Förskolans demokratifostran handlar om värdegrunden och om att ge barnen förutsättningar att utveckla handlingskraft, ansvar, respekt och medkänsla för medmänniskor och vårt jordklot. Därför måste vi skapa förutsättningar för en utbildning som ger barnen en likvärdig tillgång till vårt samhälle.

Här har vi samlat material för att du och ditt arbetslag ska komma vidare i arbetet med demokrati i din förskola.

Förskolebarn som leker bland löv | © Maria Pavlova / Getty Images

Skapa rörelseglädje i förskolan

Stillasittande har ökat och övervikt bland barn och unga i Sverige hotar både folkhälsan och skolprestationerna.

Upp och hoppa! – var förebilder och ge barnen möjligheter att äta bra, röra på sig och vila. Förhoppningsvis leder det till en förbättrad folkhälsa och positiva resultat i framtida skolundersökningar.

Här har vi samlat material för att du och dina kollegor ska lyckas inspirera och skapa rörelseglädje hos barnen.

Glatt förskolebarn som ritar | © Skynesher / Getty Images

Psykisk hälsa i förskolan

Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?

Ibland möter vi i förskolan barn som mår riktigt dåligt. Det kan bero på konflikter och våld i familjen, sorg, att familjen är på flykt, föräldrars missbruk eller att familjen är ekonomiskt utsatt. Barns psykiska ohälsa är i hög grad beroende av faktorer i omgivningen, vilket inte är så konstigt med tanke på att de har begränsad makt att påverka sin situation.

Här har vi samlat material för att förskolan där du arbetar ska vara en plats där ni kan främja barns psykiska hälsa och en plats där barn som har det jobbigt ska få andrum och uppleva trygghet.

Förskolebarn med pedagog - båda är glada | © zeljkosantrac / Getty Images

Språkutveckling i förskolan

Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och en demokratisk rättighet.

Här har vi samlat material som kan bidra till inspiration och nya tankar och idéer för hur du i din förskola kan ge varje barn god språkutveckling, ett gott ordförråd, sociala förmågor och utrusta dem med de kommunikativa och kognitiva färdigheter som de behöver för delta aktivt och effektivt i ett demokratiskt samhälle.