Gothia Kompetens Akademi – en unik möjlighet

Gothia Kompetens Akademi ger lärare en unik möjlighet att utveckla sin profession och kompetens i kollegialt lärande
Varje läsår ger vi ett antal utvalda lärare möjlighet att delta i en fördjupad utbildning inom kollegialt lärande och lektionsdesign i praktiken med språkutvecklande arbetssätt som röd tråd. På så sätt kan de sprida kunskapen vidare till sina kollegor och bidra till sin skolas skolutveckling. I utbildningen ingår även att stötta processledare på andra skolor i deras processutbildningar.

Gothia Kompetens Akademin innebär

  • en fördjupad utbildning inom kollegialt lärande och lektionsdesign i praktiken med språkutvecklande arbetssätt som röd tråd (vt 2023)
  • handledning och utbildning av Helena Wallberg
  • uppdrag att stötta andra skolor i processutbildningar 
  • 3-4 fysiska utbildningsträffar per läsår
  • uppdraget och utbildningen löper över två år.

Utbildningen ger läraren en fördjupad kunskap och möjlighet att bidra både till sin och andra skolors skolutveckling.

Helena Wallberg är pedagogisk ledare och ansvarar för det didaktiska innehållet. Hon utbildar och handleder lärarna genom hela utbildningen tillsammans med Nicole Hamdahl, processägare vid Gothia Kompetens.

Pedagogisk ledare

Helena Wallberg är pedagogisk ledare på Gothia Kompetens Akademi. 

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil. mag. i specialpedagogik. Hon har skrivit flera böcker om lärande, bland andra Lektionsdesign – en handbok och Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen. Hon är även föreläsare och utbildare i våra processutbildningar, studiedagar och webbinarier om differentierad undervisning och lektionsdesign.

Nicole Hamdahl - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processägare

Nicole Hamdahl är processägare på Gothia Kompetens med ansvar att samordna, bygga och leda processutbildningar.