Nominera till Gothia Kompetens Akademi

Gothia Kompetens Akademi ger lärare inom både grundskolan och på gymnasiet en unik möjlighet att utveckla sin profession och kompetens i kollegialt lärande.

Vi ger några utvalda lärare möjlighet att delta i en fördjupad utbildning inom kollegialt lärande och inom flera olika ämnesteman för att kunna sprida kunskapen vidare till sina kollegor och på så sätt bidra till sin skolas skolutveckling. I utbildningen ingår även att stötta processledare på andra skolor i deras processutbildningar. 

Några exempel på ämnesteman som utbildningen kan fokusera på är ledarskap, mentorskap, bedömning och återkoppling.

Vad krävs för att antas till Gothia Kompetens Akademi?

För att antas till utbildningen krävs att en skolledare nominerar läraren med en beskrivande motivering av lärarens pedagogiska och didaktiska kompetenser. Gothia Kompetens väljer sedan ut tre erkänt skickliga lärare till vårterminen 2024. Utbildningsplatsen kan ej köpas.

Gothia Kompetens Akademin innebär

  • en fördjupad utbildning inom kollegialt lärande och olika ämnesteman
  • handledning och utbildning av Helena Wallberg och föreläsningar av utvalda ämnesexperter
  • uppdrag att stötta andra skolor i processutbildningar 
  • fyra fysiska utbildningsträffar per läsår.

Utbildningen ger läraren en fördjupad kunskap och möjlighet att bidra både till sin och andra skolors skolutveckling.

Helena Wallberg är pedagogisk ledare och ansvarar för det didaktiska innehållet. Hon utbildar och handleder lärarna genom hela utbildningen tillsammans med Nicole Hamdahl, processägare vid Gothia Kompetens.

Vem kan nomineras?

Lärarna nomineras av skolledare. De nominerade ska vara förstelärare, lärare, specialpedagoger eller speciallärare med utvecklingsuppdrag.

Nominieringen är avslutad

Nominieringen 2024 är avslutad. Juryn går igenom ansökningarna och de uttagna meddelas via mejl.

Pedagogisk ledare på Gothia Kompetens Akademi

Helena Wallberg är pedagogisk ledare på Gothia Kompetens Akademi. 

Helena Wallberg är gymnasielärare i engelska och franska och fil. mag. i specialpedagogik. Hon har skrivit flera böcker om lärande, bland andra Lektionsdesign – en handbok och Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen. Hon är även föreläsare och utbildare i våra processutbildningar, studiedagar och webbinarier om differentierad undervisning och lektionsdesign.

Nicole Hamdahl - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processägare

Nicole Hamdahl är processägare på Gothia Kompetens med ansvar att samordna, bygga och leda processutbildningar.