Äntligen en podd för sfi-lärare! 

Med podcasten På ren svenska vill vi vända och vrida på sfi. 

På ren svenska leds av journalisten Staffan Dopping. Han för samtal med forskare och experter från hela Sverige – allt för att podcasten ska vara så relevant och användbar som möjligt för dig och din undervisning. 

Inför sitt uppdrag som programledare gjorde Staffan Dopping gedigen research. Han besökte och följde sfi-lektioner och intervjuade flertalet sfi-lärare.

Poddavsnitten fångar upp det som är intressant och relevant för dig som sfi-lärare. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv, och får dessutom inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning. 

Vi hoppas att podcasten På ren svenska leder till nya insikter och kunskaper för dig som är sfi-lärare!

Klicka på respektive rubrik nedan för att lyssna på avsnittet.


1) Språk och identitet

Vad är framgångsrik sfi?

Finns det en magisk formel för sfi? Hur fångar vi elevens engagemang? Vad behöver jag som sfi-lärare tänka på i undervisningen?

Vi vet att språk och identitet hör nära ihop och påverkar elevens förutsättningar och inre drivkraft att utveckla sitt språk. Identitet handlar i grunden om frågan ”vem är jag?” men berör också frågor om vem jag har varit och vem jag kan bli. Hur kommer vi över barriären och hur når vi eleven?

Gäst och expert på språk och identitet:
Fil.dr Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.


2) Deltagares skriftbruk

Alla vuxna behöver kunna läsa och skriva för att leva ett funktionellt liv. Men vilka texter möter eleven i vardagen och samhället? Vad har eleven för faktiska behov av att kunna läsa och skriva? Hur överensstämmer det med vad sfi-lärare lär ut?

Jenny Rosén och Staffan Dopping - podcasten för sfi-lärare: På ren svenska

Gäst och expert om vardagslivets skriftbruk:
Fil.dr Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.


3) Språkbruk i vardags-, samhälls- och yrkesliv

Hur skapar vi förutsättningar för att ge eleven ett funktionellt språk anpassat för vuxenlivet?

Att undervisa skolovana vuxna elever som nu sitter i skolbänken och ska lära sig läsa och skriva innebär flera olika utmaningar och rentav konflikter. Hur upprätthåller vi en vuxen relation mellan läraren och eleverna?  

Fredrik Harstad och Staffan Dopping - podcasten för sfi-lärare: På ren svenska

Gäst: Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare, föreläsare och författare, ABF Vuxenutbildning och Gothia Kompetens.


4) Klassrummets didaktik och modersmålets roll

Hur tar vi tillvara elevens egna resurser i undervisningen?

Detta avsnitt fokuserar på undervisning och lärande. Hur stöttar vi eleven på bästa vis? Ett sätt är att ha ett resursperspektiv i undervisningen och att ge modersmålsbaserad undervisning i sfi. Hur går det till? Hur gör vi det möjligt?

Sigun Boström och Staffan Dopping - podcasten för sfi-lärare: På ren svenska

Gäst: Sigun Boström, sfi-utvecklare, Hyllie Park i Malmö


5) Digitala resurser och sfi

Hur kan vi arbeta med digitala resurser?

I den digitala verklighet som vi lever i behöver sfi-elever både digital kompetens och digitala resurser. Forskning bland barn i skolan visar att eleven utvecklar språket snabbare och bättre med hjälp av digitala verktyg. Inom vuxenutbildningen bedrivs just nu liknande forskning. Hur kan undervisningen verklighetsanpassas och hur kan du som sfi-lärare enkelt använda digitala resurser i din undervisning?

Ivana Eklund och Staffan Dopping - podcasten för sfi-lärare: På ren svenska

Gäst och expert inom digital kompetens och digitala resurser i undervisningen: Ivana Eklund, författare, lärarfortbildare och föreläsare.


6) Digital kompetens för sfi-lärare

I januari 2018 skrevs digital kompetens in i kursplanen för sfi.

Vilken adekvat digital kompetens behöver du som sfi-lärare, och hur kan skolan skapa organisatoriska förutsättningar för lärares kompetensutveckling?

Hur ger vi sfi-eleverna en intressant undervisning med relevant innehåll, så att de kan hantera livet i dessa olika domäner även digitalt?

I avsnittet utreds vad som menas med digital kompetens för sfi-lärare, sociala mediers möjligheter i sfi-undervisningen, utmaningar vi står inför i samband med digitaliseringen, möjliga fallgropar, vägvisare samt lämpliga verktyg och forskningsrön.

Ivana Eklund och Annsofie Thörnroth Engborg - podcasten för sfi-lärare: På ren svenska

Gäster: författarna till boken Digital kompetens för sfi-lärare – vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? – Annsofie Engborg och Ivana Eklund (båda med tidigare erfarenhet som sfi-lärare).


7) Uttal

Hur man lär sfi-elever att få till ett bra svenskt uttal är temat för detta avsnitt i poddserien På ren svenska. Uttal och fonetik har kommit något i skymundan inom sfi, anser Elisabeth Zetterholm som är docent och lektor i svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. Det är också ganska tunt med litteratur i ämnet.

Elisabeth Zetterholm har undersökt uttalsutmaningarna genom att analysera skickliga röstimitationer. När man ska lära sig ett nytt språk bör man lyssna noga på ”målspråket”, det språk som man ska försöka lära sig, och härma det. Insikterna från forskningen tar hon med sig in i sfi:n.

Är det granen eller grannen som är vackrast med glitter? Processen när man lär sig att uttala på ett nytt språk är komplex, och helst ska man undvika det som kallas fossilisering, säger Elisabeth Zetterholm.

Gäst: Elisabeth Zetterholm, decent och universitetslektor i svenska som andra språk.

Logga: en podcast för sfi-lärare

PÅ REN SVENSKA är en podcast för sfi-lärare av Gothia Kompetens.

Lyssna här

Programledare: Staffan Dopping, journalist, kommunikatör och programledare i radio och tv.

Producent: Annsofie Engborg, textkonsult, skribent och författare med expertuppdrag inom sfi och sva. Även f.d. sfi-lärare.

Kuvert - symbol för Gothia Fortbildnings nyhetsbrevTIPS! Prenumera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.