Processutbildning med Karin Sheikhi för studiehandledare, lärare och skolledare

Processutbildningen Studiehandledning för flerspråkiga elever ger dig som studiehandledare, lärare eller skolledare kunskap och verktyg som underlättar för skolan att ge nyanlända och flerspråkiga elever bra studiehandledning på deras starkaste språk. För nyanlända elever kan detta vara en avgörande faktor för en god skolstart, liksom en förutsättning för fortsatt språk- och kunskapsutveckling.

Målet med kursen är att du ska bli tryggare i din yrkesroll. Kursen består av:

 • Föreläsningar med Karin Sheikhi, fil. dr, lektor i svenska som andraspråk.
 • Självstudier genom att läsa boken Studiehandledning för flerspråkiga elever samt artiklar från Skolverket.
 • Workshoppar som leds av processledare.
 • Uppgifter som genomförs i den egna verksamheten.

Processutbildningen Studiehandledare för flerspråkiga elever ger dig kunskap om:

 • Ansvarsfördelning, styrdokument och lokal organisation.
 • Vad säger styrdokumenten om studiehandledning på modersmål?
 • Studiehandledningens innehåll och form, studiehandledarens yrkesroll och olika samarbeten.
 • Hur kursplanen kan tolkas och omsättas i undervisningen med stöd av ämnesdidaktisk och kognitiv forskning.
 • Hur får jag till det bästa och mest effektiva samarbetet med lärare?
 • Språk- och kunskapsutvecklande studiehandledning samt om flerspråkiga elevers lärande.
 • Framtida kompetensbehov och kompetensutveckling.

Upplägg av processutbildningen
Processutbildningen består av föreläsningar med Karin Sheikhi, samtal med Karin Sheikhi samt texter och material från Skolverkets workshopsmaterial för arbete i kollegiet. Utbildningen sker på plats i skolan och drivs framåt av skolans egna processledare. Gothia Kompetens processägare är med som ett stöd för skolan under hela utbildningen. Efter avklarad utbildning erhålls ett certifikat, som bevis på genomförd utbildning.

Ämnesexpert

Karin Sheikhi - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Karin Sheikhi är fil. dr, lektor i svenska som andraspråk och ämnesföreträdare vid Mälardalens högskola.

Karin har skrivit boken Studiehandledning för flerspråkiga elever tillsammans med Tamar Ucar.

Foton på Karin av Mikael M Johansson, Berling Media.

Det är en styrka att vi lär oss tillsammans. Fördelen att utbilda hela kåren är att vi gemensamt lär oss så att vi kan reflektera, prova, implementera och utveckla – tillsammans.

Aleksandro Kapor, biträdande rektor

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Binjamin Bektasevic - Gothia KompetensKontakta gärna kundansvarig Binjamin Bektasevic för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.