Bok/Broschyr
Nyhet

Ämnesbetyg i gymnasieskolan

En handbok

Ämnesbetyg i gymnasieskolan

Sagt om

Trots innehållets komplexa karaktär lyckas författarna med konststycket att på ett begripligt och konkret sätt beskriva, förklara och resonera kring frågor lärare ofta ställer sig i samband med bedömningar och betyg. Vidare belyser författarna mycket bra de förändringar som gymnasiereformen 2025 och därmed även införandet av ämnesbetyg är tänkt att fungera. [...] Det går att direkt applicera de frågor boken tar upp i lärarens konkreta vardag. En lättillgänglig och mycket bra handbok om betyg och bedömning. Helhetsbetyg: 4.

Elisabeth Jönsson, BTJ-häftet nr 12 2024

När jag började läsa hade jag väldigt lite kunskap om förändringarna. Nu känner jag att jag har ganska bra koll och känner mig lugn inför detta. [...] Alla lärare måste läsa denna! [...] ...sedan kommer jag att använda den som ett uppslagsverk.

Julia, gymnasielärare i samhällskunskap

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev