Illustration från bokomslag: Mänsklig touch | © Gothia Kompetens
Intervju med filosofie doktorn och utvecklingsledaren Jessica Arvidsson

Digitala lösningar i vården behöver inte vara din fiende

Jessica Arvidsson är en före detta enhetschef som numera arbetar som utvecklingsledare inom välfärdsområdet. Jessica har skrivit boken Mänsklig touch – digital litteracitet inom vård och omsorg för att väcka ett intresse för digitala lösningar och få fler att se dem som hjälpmedel snarare än fiender som tar tid från våra vårdtagare.

Närbild på klocka - detalj från bokomslag | © Gothia Kompetens
Intervju med bemanningscontroller Annika Särnö

Hållbar bemanningsekonomi

Annika Särnö är utbildad personalvetare och undersköterska som numera arbetar som bemanningscontroller i Stockholms kommun. Annika har skrivit en bok om bemanningsekonomi och konsten att bemanna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Men vad är egentligen bemanningsekonomi och varför är det avgörande för verksamhetens välmående?

Jakob Carlander och Benjamin Carlander - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Artikel av Benjamin Carlander och Jakob Carlander

Vad är skillnaden på rättshaveristiskt beteende och stalkning?

Allt fler yrkesgrupper utsätts för hot, hat och olaga förföljelse – inte minst inom offentlig sektor. Svåra situationer som får drabbade att känna sig utsatta och hjälplösa. Men det finns strategier och verktyg för att lära sig att identifiera och hantera det. I den här artikeln förklarar Benjamin Carlander, leg. psykolog, och Jakob Carlander, leg. psykoterapeut, hur du kan se skillnad på rättshaveristiskt beteende och stalkning/olaga förföljelse.

Maria Högberg - författare på Gothia Kompetens | © Bodil Bergman Hughes
Artikel av Maria Högberg

”Så här ökar du motivationen i en orolig värld”

Krig, klimatkris, inflation, högre priser och räntehöjningar. Det är inte säkert att alla står frustande i båset, fyllda med energi och lust att ta sig an det nya året. Tvärtom – alla negativa budskap kan påverka oss både hemma och på jobbet. Men det finns verktyg för att samla kraft och skapa tillförsikt.

– Det finns många ljusglimtar där ute. Vi kan välja att bli en resurs för varandra, säger vår författare Maria Högberg som är kommunikationstränare och handledare för chefer och personalgrupper. Här skriver hon om hur du och dina kollegor kan stärka er själva och varandra.

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens | © Rebecka Rynefelt / Getty Images
Artikel av Helena Wallberg

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen?

Det kan betyda att du jobbar i ett lågpresterande team där lösningsfokus premieras framför problemundersökning utifrån flera perspektiv. Det kan innebära att den organisation där du jobbar inte når de bästa resultaten och där arbetsmiljön inte är så bra som den kunde vara. Det kan betyda att du och din organisation behöver utveckla kollektiv intelligens. 

Illustration: handläggare flyger iväg med hjälp av en raket | © Rebecka Rynefelt
Intervju med Åsa Craftman, lärare på Sophiahemmet

Kompetenslyft för handläggare

Biståndshandläggaren har en nyckelroll för att demenssjuka får rätt stöd. Men i takt med att antalet drabbade som bor kvar hemma ökar, har biståndsbedömningen blivit svårare. För att öka kunskapen kring kognitiva nedsättningar finns idag därför en högskolekurs för Silviadiplomerade biståndshandläggare.

Läs intervjun här med Åsa Craftman, lärare på Sophiahemmet.

Vad är det roligaste med Äldreomsorgsdagarna? | © Gothia Kompetens
Intervju med Anna Lidfeldt, projektledare för Äldreomsorgsdagarna

Vad är det roligaste med Äldreomsorgsdagarna?

– Att vi har så många deltagare som väljer att återkomma. Vi har lyckats skapa en unik mötesplats där alla olika yrkesroller som arbetar runt den äldre personen kommer för att få inspiration, aktuell kunskap och inte minst möta kollegor från hela landet.

Läs intervjun med Anna Lidfeldt här.

Frida Johansson Metso - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Från Tidningen Äldreomsorg nr 5 2018

Ställs rätt diagnos?

Psykologen Frida Johansson Metso vill öka kunskapen om posttraumatisk stress, PTSD, hos äldre. Det handlar om plågsamma minnen som ofta feldiagnosticeras som demens. Den stora skillnaden är att PTSD går att bota – om rätt diagnos ställs i tid.

Illustration: pansarvagn knuffar rullstolsburen framför sig
Av Jakob Carlander, leg. psykoterapeut

Rättshaveristiskt beteende i äldreomsorgen – en plåga för personalen

Jakob Carlander om ett samhällsproblem som ofta gör tillvaron i det närmaste outhärdlig för andra. Inte minst personal inom offentlig sektor. 

Margareta Skog - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Margareta Skog

Rak dialog minskar oron hos demenssjuka

I samtal mellan personal och demenssjuka blir det ofta missförstånd som leder till oro, och ofta är det personalen som ställer till det. Med grundläggande kunskap om vilka språksvårigheter som följer med en demenssjukdom kan många onödiga situationer undvikas.

Läs intervjun här med Margareta Skog, med.dr i omvårdnad med inriktning mot äldre och omvårdnadsansvarig på Karolinska Universitetssjukhuset.

Äldre man i profil - en illustration | © Gothia Kompetens
Om ökat välmående för personer med kognitiv svikt

Ledtrådar hjälper hjärnan

Miljön omkring oss innehåller information som vår hjärna ständigt bearbetar och tolkar. Den kan helt enkelt inte låta bli eller stänga av. 

En miljö där allt är utformat för att göra verkligheten trygg och begriplig kan öka välmåendet för personer med kognitiv svikt. Det behöver inte vara dyrt eller svårt, men väl genomtänkt.

Beata Terzis
Beata Terzis
Wilhelmina Hoffman, direktör för Svenskt Demenscentrum | © Gothia Kompetens
Wilhelmina Hoffman, direktör för Svenskt Demenscentrum

Wilhelmina vill reformera samhället

De flesta demenssjuka sitter inte helt onåbara på en stol, utan har förmågan att klara sig både hemma och ute. Med små medel skulle hela samhället kunna bli mer demensvänligt, menar Wilhelmina Hoffman, direktör för Svenskt Demenscentrum.

Johan Sundelöf - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Johan Sundelöf från Tidningen Äldreomsorg

Palliativ vård kräver ökad kunskap

Arbete nära döden kräver kunskap, klok bemanning och tid för reflektion.

– Cheferna bör se till att en ovan undersköterska inte är ensam när någon på äldreboendet dör, säger Johan Sundelöf, specialist i geriatrik och programchef på Betaniastiftelsen.

Albert Westergren - författare på Gothia Kompetens | © Kerstin Weman Thornell
Intervju med Albert Westergren från Tidningen Äldreomsorg

Undernäring hos äldre

– Som personal "fostras" vi till att identifiera problem och svårigheter. Men det är viktigt att också fokusera på styrkor.

Läs intervjun här med Albert Westergren, professor i omvårdnad och forskningschef vid Högskolan i Kristianstad samt författare till boken Undernäring hos äldre.

Erika Ask - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Erika Ask från Tidningen Äldreomsorg

Systematiskt kvalitets­arbete i äldreomsorgen

Vilket är det vanligaste misstaget chefer gör?
– Otroligt nog det första steget, att sätta ett mål. Det är vanligt att först ha en lösning, till exempel ett nytt planeringssystem till hemtjänsten, som införs utan att någon vet vad som egentligen ska uppnås.

Intervju med Erika Ask, fil.mag. i kvalitetsförbättring inom äldreomsorgen med lång erfarenhet som chef både på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Jag har mitt hjärta i ett undersköterskeperspektiv
Intervju med Margareta Skog

Jag har mitt hjärta i ett undersköterskeperspektiv

Hon brinner för äldrevård ur ett samhällsperspektiv och hennes drivkraft är att förbättra äldreomsorgen och göra det bästa möjliga för patienter med kognitiv sjukdom.

– Det är dags att titta mer på de drabbades funktionsnivå och möta den demenssjukes unika behov, säger Margareta Skog som är bokaktuell med Detta är demens – fakta om en folksjukdom. 

Berit Seiger Cronfalk - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Berit Seiger Cronfalk

Massage och beröring i äldreomsorgen

Berit har skrivit boken Massage och beröring – inspiration för äldreomsorgen. Med den vill hon ge inspiration och öka förståelsen för att mänsklig beröring har betydelse och påverkar oss i alla skeden av livet. Läs intervjun här.

Monica Berglund - författare på Gothia Kompetens | © Monica Berglund
Intervju med Monica Berglund, vd Tre Stiftelser

Dela på jobbet i äldreomsorgen

Äldreomsorgen jobbar hårt med att skapa mer attraktiva arbetsplatser för att behålla och rekrytera personal. Det kräver både nya idéer och mod. Det har Monica Berglund, vd för äldreboendet Tre Stiftelser i Göteborg. Nu testar hon gemensamt ledarskap för att ge enhetscheferna bättre förutsättningar att leda och utveckla verksamheten.

Ett flertal beslutsfattare inom äldreomsorgen | © Gothia Kompetens
Artikel av Gunhild Wallin

Varannan anställd inom äldreomsorgen överväger lämna yrket

Personalen i den svenska äldreomsorgen har fått sämre arbetsvillkor under det senaste decenniet, vilket fått ett växande antal att överväga att sluta sina anställningar. Villkoren i Sverige är också sämre än i de nordiska grannländerna, visar en färsk undersökning som presenterades på ett välbesökt seminarium på Kommunal den 15 februari 2017.

Existentiell omsorg
Intervju med Anna Whitaker som forskar om äldres sista tid i livet

Existentiell omsorg

– Jag vill vidga förståelsen för vad existentiell omsorg är, säger Anna Whitaker som forskar om äldres sista tid i livet. Hon menar att existentiell hälsa inte enbart handlar om de stora livsfrågorna, det kan också röra sig om de äldres behov i vardagen.

Berit Seiger Cronfalk - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Berit Seiger-Cronfalk

Taktil beröring i äldreomsorgen

– I vården av personer med behov av hjälp från hemtjänsten och vård och omsorg är kontinuiteten och det personliga mötet i varje vårdsituation viktigt för att skapa relationer. Jag, precis som många andra, menar att den relation som skapas i vårdsituationer också är grunden för hur trygghet och tillit upplevs.