Äldreomsorgen jobbar hårt med att skapa mer attraktiva arbetsplatser för att behålla och rekrytera personal. Det kräver både nya idéer och mod. Det har Monica Berglund, vd för äldreboendet Tre Stiftelser i Göteborg. Nu testar hon gemensamt ledarskap för att ge enhetscheferna bättre förutsättningar att leda och utveckla verksamheten.

För fem år sedan såg hon att enhetscheferna behövde få bättre förutsättningar för att leda och utveckla verksamheten. De behövde också avlastning i personaladministrationen för att kunna vara mer närvarande i det dagliga arbetet. Hennes första åtgärd blev att förstärka ledningsfunktionen genom att tillsätta biträdande enhetschefer. Men förra året konstaterade hon att ”biträdande enhetschef” var en otydlig roll och att de hade en stor omsättning på de tjänsterna, så problemet var fortfarande inte riktigt löst. Tre Stiftelser behövde stärka ledarna för att få ett hållbart ledarskap, skapa mindre arbetsgrupper och ge förutsättningar för ett nära ledarskap. Monica Berglund valde att prova så kallat gemensamt ledarskap.

– Vi diskuterade olika lösningar och kom i kontakt med verksamheter och forskning som påvisade att ett gemensamt ledarskap skulle kunna ge de möjligheter som vi eftersträvade. I dag är det två chefer på ca 40 till 55 medarbetare och det ger dem oerhört goda förutsättningar att vara närvarande, säger Monica Berglund som har blivit erkänd för sitt ibland okonventionella sätt att leda en verksamhet. Hon räds inte att införa nya metoder och arbetsverktyg för att utveckla boendet för de äldre och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Vilka fördelar och utmaningar ser du med gemensamt ledarskap?
– För oss fungerar det alldeles utmärkt. Ett par har nu arbetat tillsammans i ett år och de är mycket nöjda. De övriga paren har arbetat i hop ett år i juni respektive september. Fördelen är att vi har två chefer på plats. De har ett enormt stöd av varandra och de kan använda och komplettera sina olika kompetenser och starka sidor. Rekrytering tar alltmer tid nu än tidigare beroende på bristen av undersköterskor och sjuksköterskor och verksamheten blir mindre sårbar om man har fler chefer. 

– Utmaningen är att de två cheferna måste funka tillsammans, ha samma värderingar, samma syn på ledarskap och chefskap och på vad de vill åstadkomma med verksamheten. Det är viktigt att personkemin fungerar och att man är prestigelös. De måste ha en tät, rak och ärlig kommunikation och vara enade utåt.  Det kan ta tid att utveckla den typen av relation och arbetssätt.

Hur gör ni för att inte skapa förvirring och oklarheter?
– Mycket information och kommunikation med medarbetarna. Vi säger inte ”delat ledarskap” utan ”gemensamt ledarskap”, just för att förtydliga att båda cheferna är ansvariga för ”allt”. Medarbetare, hyresgäster och anhöriga ska inte behöva hålla reda på vem som ansvarar för vad. Det är också viktigt att påtala att cheferna inte arbetar med samma saker utan fördelar uppgifterna mellan sig.

Vilka är dina bästa tillvägagångssätt för att behålla och locka nya medarbetare?
– Jag är övertygad om att vår salutogena värdegrund, som vi ständigt utvecklar verksamheten efter, har avgörande betydelse. Vi arbetar utifrån våra koncept; mat, kultur och miljöer för välbefinnande hos alla. De flesta tycker att arbetet blir roligare när vi lägger fokus på hyresgästernas meningsfulla vardag och medarbetarna får arbeta med kultur. Kompetensutveckling och karriärvägar är självklart viktigt och att inte ha fokus på pengar hela tiden. Jag försöker undvika att säga ”vi har inga pengar” till medarbetare, men självklart har vi en noggrann ekonomiuppföljning och kontroll på varenda krona.

Du är erkänd för att utveckla boendet för de äldre och skapa en attraktiv arbetsplats för personalen. Vad blir ditt nästa drag?
– Just nu testar vi friskvård på arbetstid. Vi har tre tillfällen per vecka med en professionell tränare. Vi har även en grupp på tio personer som vill göra förändringar i sitt liv. De får individuell coachning samt träning i grupp under tio veckor. Jag tänker att det är nödvändigt att medarbetarna har god fysik och det finns mycket forskning som styrker att även den mentala hälsan ökar med fysisk träning.

Även styrketräning för hyresgästerna har visat sig vara en succé som ger de mycket och som ökar deras kapacitet.

– Annars är välfärdsteknik det område som vi diskuterar mest nu så det får bli nästa satsning, säger Monica Berglund.

Monica Berglund - författare på Gothia Fortbildning

Monica Berglund, nydanande vd på Tre Stiftelser Göteborg.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Erika Ask, fil.mag. i kvalitetsförbättring

Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen

Vilket är det vanligaste misstaget chefer gör?
– Otroligt nog det första steget, att sätta ett mål. Det är vanligt att först ha en lösning, till exempel ett nytt planeringssystem till hemtjänsten, som införs utan att någon vet vad som egentligen ska uppnås.

Intervju med Erika Ask, fil.mag. i kvalitetsförbättring med lång erfarenhet som chef.

Läs intervjun med Erika Ask

Illustration: kontorsdörr med läskig skugga utanför

Rättshaveristiskt beteende – en plåga för personalen

Jakob Carlander om ett samhällsproblem som ofta gör tillvaron i det närmaste outhärdlig för andra. Inte minst personal inom offentlig sektor. 

Läs artikeln av Jakob Carlander, leg. psykoterapeut