Hallå där Berit Seiger Cronfalk …

… medicine doktor, legitimerad sjuksköterska och lektor med inriktning äldreomsorg vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt knuten till Karolinska Institutet.

Forskning visar att massage och snäll mänsklig beröring har positiva effekter på välbefinnandet hos både äldre och svårt sjuka. Beröring kan ha livsavgörande betydelse för hur människor upplever olika situationer. Både den som tar emot och den som ger beröring påverkas positivt. Berit Seiger Cronfalk är leg. sjuksköterska, specialist i onkologi med inriktning psykosocial- och palliativ onkologisk vård, docent och lektor i vårdvetenskap vid Röda Korsets Högskola. Här har hon svarat på frågor kring hur massage och beröring kan hjälpa äldre och sjuka att uppleva lugn och känna sig bekräftade.

Hur kan massage hjälpa?
– I verksamheter som har implementerat massage som ett verktyg i omsorgen är personalen stimulerad. De vittnar om att de känner sig bekräftade av att de gör något utöver det vanliga som uppskattas mycket av såväl den äldre personen som deras anhöriga. Det är viktigt att personal börjar reflektera över hur de kan använda sig av beröring för att lugna och skapa trygghet för den äldre personen. Det är också viktigt att förstå att äldre personer fortsatt har ett behov av mänsklig beröring och värme. Den vardagliga beröringen som sker i olika omvårdnads- och omsorgssituationer är också betydelsefull. Massage kan vara ett komplement till vården, en bonus kan man säga. 

– Idag vet vi mycket väl att mänsklig närhet, värme och beröring påverkar upplevelser av att känna tillit och trygghet. Det kan vara den till synes alldeles enkla och vardagliga beröringen som ger trygghet. I vård av personer med behov av hjälp från hemtjänsten, vård och omsorg är kontinuiteten och det personliga mötet i varje vårdsituation viktigt för att skapa relationer. Jag, precis som många andra, menar att den relation som skapas i vårdsituationer också är grunden för hur trygghet och tillit upplevs. Att det är samma personal som sköter och tar hand om i vårdsituationer skapar i sig trygghet.

Vad är taktil massage?
– Taktil massage är en mjuk hudmassage som ges med lätta men fasta strykningar, tryck och cirkelrörelser på olika delar av kroppen. Den kan ges som helkroppsmassage och tar då cirka 60 minuter, men man kan även ge exempelvis rygg-, hand-, eller fotmassage som då tar ca 10 till 20 minuter. Taktil massage hamnar under begreppet Mjuk massage (SBU-Alert, 2004) som är ett samlingsbegrepp och inkluderar liknande metoder som taktil massage, taktil stimulering, aromamassage, hudmassage och beröringsmassage.

Varför fungerar det bra i vård av äldre?
– Min erfarenhet är att beröring och massage fungerar bra i alla åldersgrupper. Specifikt för äldre personer är att många inte får medveten beröring i vardagen. Äldre har lika stort behov av att få beröring, ibland större eftersom som många lever ensamma. Brist på vardagsberöring som exempelvis att få en varm kram eller att någon stryker över den trötta ryggen bidrar till att äldre personer upplever och uppskattar erbjudande om massage positivt. Min erfarenhet av att ge massage till äldre personer är att de upplever lugn, värme och mänsklig närhet som viktigt och att de känner sig bekräftade.

Hur vanligt är det att man arbetar med taktil massage inom äldreomsorgen?
– Det är en samvetsfråga som är svår att svar på. Många undersköterskor har gått kurser i taktil massage, men hur många som faktiskt arbetar systematiskt med massage i verksamheterna är det svårt att säga. Viljan finns hos många men de behöver tid och stöd ifrån sina chefer. Om cheferna inte ser nyttan och förstår vilka positiva effekter massagen har för den äldre personen och personalen prioriteras inte heller området. Jag efterlyser därför chefer med ett intresse för att lära sig och förstå betydelsen av att personalen får arbeta med att utveckla massage som ett område i omvårdnaden av äldre personer. 

Är det vanligare i andra länder? 
– Ja, det är ganska vanligt särskilt i vissa delar av världen. I USA till exempel ges massage i förebyggande syfte redan i ambulansen på väg till akuten. Tänk er själva att en äldre person ramlat och slagit sig och att en person redan i ambulansen tar i och bekräftar på ett lugnande sätt. Jag vågar påstå att det kan komma att påverka hur resten av vårdtiden upplevs. Inom den palliativa vården har man internationellt kommit betydligt längre när det gäller att erbjuda massage nära livets slut än vi har här i Sverige, så vi har en del att lära. 

Varför?
– I vissa länder har man en lång tradition av att vårdpersonal använder beröring och massage regelbundet. Det finns även en större tolerans och förståelse för att äldre personer och patienter önskar och använder sig av komplementära metoder regelbundet och dit hör massage.


Se intervjun med Berit Seiger Cronfalk om betydelsen av beröring vid livets slutskede:

Berit Seiger Cronfalk - författare på Gothia Fortbildning

Berit Seiger Cronfalk är medicine doktor, legitimerad sjuksköterska och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt knuten till Karolinska Institutet.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.