Tillit som ledningsfilosofi – en framgångsfaktor för din verksamhet 

Louise Bringselius, docent i organisation och ledning, har skrivit ett flertal böcker inom tillitsbaserat ledarskap och en av dem är boken Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor. I denna intervju lyfter Louise hur betydelsefullt tillit är för verksamheter inom offentlig sektor.

Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att ledningen väljer att lita på att människor i organisationen har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt. En sådan ledning bryter trenden av kontroll, där man tidigare sett det som nödvändigt att detaljstyra människor för att de ska vilja prestera.

Jag kommer från en familj där värderingar som tillit, samarbete, hjälpsamhet och engagemang i samhället har varit grundläggande.

– Mitt engagemang i frågan går nästan tillbaka till barndomen. Jag kommer från en familj där värderingar som tillit, samarbete, hjälpsamhet och engagemang i samhället har varit grundläggande. Dessa värderingar har jag tagit med mig och förvånat mött en organisationsvärld som ändå rymt så mycket misstro, rädsla och kontroll säger Louise Bringselius.

Forskningsfältet stod bakom teorin

Förutom krocken mellan familjens och organisationsvärldens värderingar fick Louise Bringselius stöd som organisationsforskare. Det visade sig att det fanns ett helt forskningsfält som stod bakom tankarna om tillitsbaserad styrning, även om de inte alltid använder just ordet tillit.

– Den här forskningen når inte alltid ut till samhället och dess organisationer. Det är ett problem. Här har jag och mina forskarkollegor en viktig uppgift.

Hitta balansen mellan tillit och kontroll i ditt ledarskap

Den ökade kontrollen har gett offentlig sektor en ökad administrativ börda. Samtidigt har man tagit bort administrativa stödfunktioner som till exempel sekreterare. Snäva ansvarsområden och ett starkt fokus på mätning och rapportering har minskat medarbetarens handlingsutrymme.

Kostnaderna för bristande tillit kan bli enorma: ineffektivitet, dålig offentlig etik och minskat visslande; sämre kvalitet i offentliga tjänster, mindre samverkan och fler utbrända medarbetare. Men tilliten får inte vara blind. Tillitsbaserad styrning går hand i hand med viss kontroll.

– Kostnaderna för bristande tillit kan bli enorma: ineffektivitet, dålig offentlig etik och minskat visslande; sämre kvalitet i offentliga tjänster, mindre samverkan och fler utbrända medarbetare. Men tilliten får inte vara blind. Tillitsbaserad styrning går hand i hand med viss kontroll.

En organisation som ägnar sig åt en detaljerad styrning med mål och indikatorer ger inte verksamheten någon arbetsro. Då försvinner också utrymmet för verksamheten att självständigt utvecklas.

Tillit är en filosofi som ska prägla allt som görs i organisationen.

– Du som vill ta första steget mot en tillitsbaserad styrning kan egentligen börja var som helst. Men får jag välja skulle jag säga att du ska börja i den politiska ledningen. Tillit är en filosofi som ska prägla allt som görs i organisationen. Det räcker därför inte att tala om tillit, utan hela styrsystemet måste också signalera det.


Illustrationen högst upp på sidan är gjord av Marie Åhfeldt till boken Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor.

Mer om Louise Bringselius

Louise Bringselius - författare på Gothia Kompetens

Louise Bringselius är filosofie doktor och docent i organisation och ledning (företagsekonomi) verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, kolumnist för Sydsvenska Dagbladet och Chefstidningen samt fristående föreläsare. Hon har ett brett specialområde, som sträcker sig från kultur och ledarskap till styrning och uppföljning. Louise har en bakgrund i ledande positioner i både näringsliv och förvaltning.

Foto av Li Fernstedt.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Följ oss för att hålla dig uppdaterad om organisation och ledarskap:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Fallskärmshoppare i luften - del av bokomslag: Tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap ställer krav på dig som ledare

Ledare som använder tillit utvecklar framgångsrika ledarskap och hållbara organisationer. Forskning visar att tillit skapar innovation, bra arbetsmiljö och förmåga att anpassa sig till medarbetarnas behov. I den här artikeln får du en inblick i tillitsbaserat ledarskap och hur det kan påverka din verksamhet positivt.

Läs artikeln av Louise Bringselius

Illustration: ett flertal människor på varsin sida om en väg

Att påbörja ett mångfaldsarbete

Gary Baker, Fadi Barakat och Norah Miller, som har omfattande erfarenhet inom mångfald och inkludering, har tillsammans skrivit boken Mångfald, inkludering och rättvisa (MIR) – vägen till en hållbar strategi. I denna intervju lyfter de hur du som ledare kan påbörja en hållbar strategi för ert mångfaldsarbete och vilka fördelar det har för er verksamhet. 

Läs intervjun om mångfald, inkludering och rättvisa