”Det behövs mer kunskap och nationella riktlinjer för att förebygga och behandla förlossningsskador”

– Vi behöver mer kunskap inom vården för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det finns inte heller några nationella riktlinjer. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor, säger Ann Olsson, medicine doktor, som arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på barnmorskemottagning.

Enligt en rapport från SBU 2016 (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering), konstaterades stora kunskapsluckor för att förebygga förlossningsskador hos vården. Och många kvinnor vittnar om att deras besvär inte tas på allvar och att de har svårt att få information och hjälp. 

– I dagsläget är det bara ett fåtal barnmorskeutbildningar som praktiskt prövar sina studenter i att reparera bristningar och det finns inga nationella riktlinjer. Men kvinnor accepterar inte längre att nedsatt funktion efter förlossning bortförklaras med att allt är normalt, säger Ann Olsson.

Enligt en undersökning bland studenterna på KI:s termin tre är glappet stort mellan vad de lär sig på utbildningen och vad de möter ute på praktik. Studenternas upplevelse är att barnmorskor i praktisk verksamhet lagar bristningar lite som de tycker blir bäst själva.

– Det behövs nationella riktlinjer för att säkerställa en jämlikare vård för kvinnor gällande sexuell och reproduktiv hälsa. 

Ny bok om att förebygga och behandla förlossningsskador

Tillsammans med Cecilia Lind, Mia Fernando och Emilia Rotstein har Ann Olsson skrivit nya boken Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor. Med den vill de fylla i de kunskapsluckor som finns på det här området. Läsaren får lära sig mer om anatomi och suturering, men också om hur viktigt det är att ge kvinnor ett bra bemötande och rätt information – före, under och efter förlossningen. 

– Vi har länge känt att det saknas en bok som kan vara till stöd och ge adekvat information kring bäckenbottenskador. Framför allt till barnmorskor, som möter kvinnor både före, under och efter barnafödandet, men även i samband med preventivmedelsrådgivning och cellprovtagningar. 

Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor är tänkt som ett stöd för barnmorskor, men vänder sig också till fysioterapeuter, gynekologer och läkare i öppenvården som kommer i kontakt med kvinnor under och efter graviditet och förlossning.


Om författarna

Ann Olsson, medicine doktor och bokens huvudredaktör och arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på en barnmorskemottagning. Hon har också varit lärare på barnmorskeutbildningen och var med och utformade det webbaserade utbildningsprogrammet Backenbottenutbildning.se. Hennes avhandling handlar om det sexuella samlivet efter förlossningen och barnmorskors rådgivning om detta. 

Cecilia Lind är barnmorska och har huvudsakligen arbetat som förlossningsbarnmorska, men har också arbetat med verksamhetsutveckling inom vården. Hon har arbetat med utbildning för barnmorskor gällande bristningar, på klinik samt med sutureringskurser för barnmorskor.

Mia Fernando är fysioterapeut sedan tio år och utsågs till Årets fysioterapeut 2017 och driver bloggen Baking Babies. När hon födde sitt första barn fick hon en sfinkterskada och det öppnade hennes ögon för att fysioterapi kan omfatta även bäckenbotten och omkringliggande strukturer. Hon har jobbat med kvinnohälsa sedan dess och är idag specialistfysioterapeut med inriktning obstetrik, gynekologi och urologi. Fysioterapi för bäckenbotten handlar om att hjälpa kvinnor till en bättre livskvalitet och bättre funktioner vad gäller fysisk aktivitet, träning, kiss, bajs och sex.

Emilia Rotstein, gynekolog som de senaste sju åren inriktat sig på urogynekologi och arbetar idag på Karolinska Bäckenbottencentrum. Hon ägnar även tid åt att forska, undervisa studenter från olika professioner och hålla olika typer av bäckenbottenkurser på nationell nivå. Karolinska Bäckenbottencentrum har byggt upp ett tvärprofessionellt team som i ordens sanna anda arbetar med patienten i centrum. Dit söker sig företrädelsevis kvinnor och par med ett helt spektrum av olika förlossningsupplevelser och besvär som lärt henne mycket, framför allt att lyssna och se hela människan. Nu är hon tjänstledig och skriver på sin avhandling som handlar om olika aspekter av bäckenbottendysfunktion efter förlossning.

Ann Olsson - författare hos Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Ann Olsson är medicine doktor och arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på en barnmorskemottagning. Hon är en av fyra författare till boken Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor.


Följ Gothia Kompetens Vård och omsorg på LinkedIn.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Eva Lyberg - författare på Gothia Kompetens

Sex nycklar till tryggt sex efter trauma 

Alltför många kvinnor har varit med om traumatiska upplevelser som medför att de har utvecklat en rädsloreaktion i samband med sex. Traumat kan bestå av allt från gynekologiska undersökningar och förlossningsskador till våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Läs intervjun med psykolog Eva Lyberg

Sofia Trygg Lycke - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Motiverande samtal som stöd vid övervikt och fetma

Mer än var tredje gravid kvinna i Sverige har övervikt eller fetma. Det innebär ökad risk för komplikationer vid graviditet och förlossning.
– Barnmorskan har en möjlighet att påverka hälsan för många och under lång tid. De är superviktiga, säger specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke.

Läs intervjun med Sofia Trygg Lycke