Eva Wiberg-Itzel - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Eva Wiberg-Itzel, överläkare på Södersjukhuset i Stockholm

”Jag vill förbättra vården för gravida med övervikt”

Närmare 30 procent av alla kvinnor som skrivs in i mödrahälsovården har övervikt eller obesitas. Var fjärde kvinna i fertil ålder i Stockholm har övervikt och en av tio har obesitas. Trots att riskerna för komplikationer ökar med övervikt är denna grupp eftersatt i mödrahälsovården och förlossningsvården. Nationella riktlinjer saknas och behovet av att sprida kunskap är stort. Det menar Eva Wiberg-Itzel, överläkare på Södersjukhuset i Stockholm och författare till boken Övervikt och obesitas vid graviditet.

Eva Lyberg - författare på Gothia Kompetens | © Eva Lyberg
Intervju med psykolog Eva Lyberg

Sex efter trauma

Alltför många kvinnor har varit med om traumatiska upplevelser som medför att de har utvecklat en rädsloreaktion i samband med sex. Traumat kan bestå av allt från gynekologiska undersökningar och förlossningsskador till våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. I boken Sex efter trauma – från rädsla till njutning presenterar psykolog Eva Lyberg sex viktiga nycklar för att kunna uppleva trygghet under sex. 

Eva Elmström - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Eva Elmström, barnmorska och författare

Barnmorskan som vill öka vårdens klimakteriekunskap

Övergångsperioden är så mycket mer än bara torra slemhinnor och värmevallningar, men vården har inte tillräcklig kunskap om klimakteriet. Det menar barnmorskan Eva Elmström som har 30 års erfarenhet av att arbeta med kvinnohälsa. Nu är hon bokaktuell med "Klimakteriet – handbok för vårdgivare". Med den vill hon öka klimakteriekunskapen inom vården. 

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens | © Rebecka Rynefelt / Getty Images
Artikel av Helena Wallberg

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen?

Det kan betyda att du jobbar i ett lågpresterande team där lösningsfokus premieras framför problemundersökning utifrån flera perspektiv. Det kan innebära att den organisation där du jobbar inte når de bästa resultaten och där arbetsmiljön inte är så bra som den kunde vara. Det kan betyda att du och din organisation behöver utveckla kollektiv intelligens. 

Berit Nordström - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lena Evertsson / Ateljé Lena Photography
Intervju med Berit Nordström, psykolog och forskare

”Det finns inga perfekta föräldrar”

Hur blir man en tillräckligt bra förälder? Vilka föräldraförmågor behövs? Och vad behöver spädbarnet för att på sikt utvecklas till en välfungerande människa? De blivande föräldrarnas frågor är många och osäkerheten stor. Här har mödrahälsovården en viktig roll att fylla för att ge de blivande föräldrarna en realistisk syn på föräldraskapet.

Sofia Trygg Lycke - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
Intervju med specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke

Samtal som stöd vid övervikt och fetma

– Barnmorskan har en möjlighet att påverka hälsan för så många och under lång tid. De är superviktiga, säger specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke som föreläser på den digitala webbkonferensen Mödrahälsovård i praktiken 2020. Läs intervjun här.

Christina Lundberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
Intervju med barnmorskan Christina Lundberg

”Samarbetet i vårdkedjan behöver utvecklas”

Christina Lundberg, barnmorska, var föreläsare och moderator på konferensen Mödrahälsovård i praktiken 2019. Då poängterade hon att det är så viktigt att ställa frågan "Hur känns det idag?" när man som barnmorska möter kvinnor och föräldrar. Varför är det så viktigt?

Christina Lundberg är leg. barnmorska sedan 26 år och instruktör/föreläsare inom Föda utan rädsla. Läs intervjun här.

Ann Olsson - författare hos Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Ann Olsson

”Kvinnor accepterar inte längre nedsatt funktion efter förlossning”

– Vi behöver mer kunskap inom vården för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det finns inte heller några nationella riktlinjer. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor, säger Ann Olsson, medicine doktor, som arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på barnmorskemottagning.

Malin Drevstam - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Sexolog och psykoterapeut Malin Drevstam tipsar

”Såhär får du ett mer tillitsfullt och avslappnat sexliv”

Undviker du närhet för att slippa riskera att det leder till sex? Har du funderat på varför sex blir som det blir i olika relationer? Eller rusar du iväg i tanken och blir rädd att relationen är på väg att ta slut om ni inte haft sex på ett par veckor?

Då är du i gott sällskap för det är frågor som många funderar på. Det vet Malin Drevstam som dagligen möter den här typen av problemställningar på sin mottagning i Stockholm. Här delar hon med sig av några tips för att hjälpa dig förstå dig själv och dina behov för att få ett mer avslappnat och tryggt sexuellt utforskande.

Rebecca Rickert-Olsson | ©  Foto:Marcus Gustafsson
Intervju med Rebecca Rickert-Olsson

”Viktigt att upptäcka psykisk ohälsa hos gravida och nyförlösta”

Var tionde gravid kvinna och lika många nyblivna mammor upplever depressiva symtom, men långt ifrån alla upptäcks. Det ger stora konsekvenser både på kort och lång sikt. 

– Särskilt inom mödra- och barnhälsovården är det viktigt att vara uppmärksam eftersom psykisk ohälsa och sjukdom hos föräldrar påverkar en hel familj och kan förändra ett barns liv. Därför bör det upptäckas så fort som möjligt för att minska de negativa konsekvenserna för mamman, barnet och familjen, säger psykolog Rebecca Rickert-Olsson som är bokaktuell med Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården – graviditet, förlossning, anknytning som ger yrkesverksamma lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med kvinnan och hennes anhöriga. 

”Trygghet blir gasen i födandet, rädslan blir bromsen.” | © Gothia Kompetens / Berling Media
Liisa Svensson om trygg förlossning

”Trygghet blir gasen i födandet, rädslan blir bromsen.”

Förlossningsrädsla ökar enligt det nationella Graviditetsregistret (SFOG). Det kan påverka födandet negativt, men det finns ingen nationell strategi för vården. I nya boken Trygg förlossning presenteras en modell som ger mödra- och förlossningsvården konkreta verktyg för att minska stress och rädsla hos kvinnan och hennes partner inför och under födandet. Läs intervjun här med författaren Liisa Svensson, barnmorska och adjunkt på barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet.