Vad är hemligheten bakom vissa länders skolframgångar?

Vad är det som gör att skolor i vissa länder lyckas bättre än andra? Lucy Crehan, lärare från Storbritannien, beslöt sig för att ta reda på det och besökte skolor i länder med toppresultat i internationella jämförelser.

Lucy Crehan valde ut skolor i Finland, Kanada, Singapore, Japan, Nya Zealand och Shanghai. Hon besökte tre eller fyra ”typiska” skolor per land och deltog aktivt i undervisningen, antingen som lärarassistent eller som engelskalärare. 

Under sina vistelse bodde hon även hemma hos lärarna. För att få en bredare bild intervjuade hon lärarna, eleverna och deras föräldrar. Det gav en djup inblick i ländernas skolsystem och lärarnas förutsättningar. 

Även om Lucy Crehan nu ser förklaringar till varför skolorna i dessa länder lyckas så bra, menar hon att det är svårt att peka ut en enskild, undergörande faktor.

– Som med så mycket annat är det flera olika delar som samverkar med varandra som tillsammans ökar sannolikheten för framgång, säger Lucy Crehan.

Två sådana viktiga bitar är ökat fokus på läraren och klassrummet.

– Vi behöver investera mer i lärarna och lägga mer kraft på vad som händer i klassrummet, säger hon i BBC Breakfast.

I programmet UR Skola jämför Lucy Crehan Finland med Japan och visar på att just lärarens höga status i de båda länderna är en av framgångsfaktorerna.

– Det är svårt att bli lärare i de här länderna. Det ställs höga krav på att komma in på utbildningen och för att bli godkänd. I Japan arbetar lärarna även mycket med kollegiala samtal kring undervisning, lärarna planerar sina lektioner tillsammans och utvärderar varandras lektioner. Hela tiden med målet att utveckla undervisningen, säger Lucy Crehan.

Lucy Crehan kom till Lärkraft – en likvärdig skola för alla 11 oktober 2019 för att berätta mer om sina upptäckter och vad svensk skola kan lära av dessa.

Källa: UR Skola

Logga - konferensen Lärkraft


Om Lucy Crehan
Författare och forskare, tidigare lärare. Hon har skrivit boken Cleverlands (Studentlitteratur 2018). Lucy har varit rådgivare åt Storbritanniens regering och anlitad som talare vid skolkonferenser både inom Storbritannien, Frankrike och Sverige.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Intervju i BBC Breakfast 2016

Föreläsning på The RSA

researchED 2016