Kan psykoterapi via videosamtal vara lika effektiv som psykoterapi i det fysiska rummet? Hur påverkar det terapin och relationen mellan klient och terapeut? Det utforskar psykoterapeuten Elin Björkstam i Psykoterapi online – rummet, ramen och relationen i videosamtal, en praktisk handbok för psykoterapeuter och andra professionella som har det förtroendefulla samtalet som verktyg.
 – Jag önskar att jag själv hade haft den här boken när jag började arbeta med videoförmedlad psykoterapi. Då hade jag nog vågat göra det tidigare och kunnat undvika vissa misstag.

Visst finns det nackdelar med videobaserad terapi, men det finns det också med terapirummet.

– Visst finns det nackdelar med videobaserad terapi, men det finns det också med terapirummet. Vi är bara så vana vid att acceptera dessa som ofrånkomliga villkor för terapi att vi inte problematiserat dem, menar Elin Björkstam som har arbetat många år med psykoterapi. 

Vi var många som under pandemin ställde om från fysiska möten till att träffas på skärmen. Men med psykoterapi är det annorlunda och känsligare. Både för terapeuten och för klienten. På sin mottagning tar Elin Björkstam emot klienter både på skärmen och i rummet, men hon understryker att den videobaserade psykoterapin inte passar alla.

Alla behöver inte göra allt. Videosamtal fungerar bra för vissa terapeuter och klienter och mindre bra för andra.

– Alla behöver inte göra allt. Videosamtal fungerar bra för vissa terapeuter och klienter och mindre bra för andra. Det är viktigt att göra individuella bedömningar av när videoformatet är till hjälp och när det inte är det. Jag vill lyfta terapi via skärm som ett alternativ som kan ha flera fördelar, men skärmen har inte huvudrollen, det har klienten.

Varför har du skrivit den här boken?
– När jag började arbeta med psykoterapi via videosamtal kände jag mig osäker och hade många farhågor kring effekten av videoförmedlingen. Jag blev överraskad av hur bra det fungerade och hur många som blev hjälpta av att kunna gå i psykoterapi via videosamtal, och att en del hade lättare för att öppna upp sig och få tillgång till sina egna känslor när de satt hemma hos sig själva. 

– Jag tänkte mycket på vad jag gjorde, vad som fungerade och vad som inte fungerade och vad som skulle förbättra mina videosamtal. När jag sedan läste forskning på området blev jag förvånad över hur många forskningsfynd som stämde överens med mina egna iakttagelser.

Vad vill du att läsaren tar med sig?
– Att videoförmedling är en fantastisk möjlighet som vi bör ta vara på för att tillgodose behovet av psykoterapi för grupper som annars har svårt att hitta rätt terapeut, ta sig till en mottagning eller öppna upp känslomässigt i ett fysiskt terapirum. Men jag vill också förmedla att videoförmedlingen kräver arbete och individuella bedömningar för att komma till sin rätt. 

Psykoterapi online ökar tillgängligheten
Tillgången till psykoterapi varierar stort mellan olika platser och olika grupper i samhället. Det kan handla om att det är långt till närmaste mottagning och att det kan vara svårt att regelbundet ta sig dit. Vissa klienter har svårt att röra sig ute i samhället och känner sig mer bekväma med att få videobaserad terapi i hemmet. Och om klienten söker en terapeut med en specifik kompetens kan det vara svårt att hitta i närområdet.

Videoförmedlad psykoterapi ger möjlighet att söka psykoterapeut över ett stort område och välja utifrån andra behov än den fysiska närheten till mottagningen.

– Videoförmedlad psykoterapi ger möjlighet att söka psykoterapeut över ett stort område och välja utifrån andra behov än den fysiska närheten till mottagningen. Utifrån egna erfarenheter, både yrkesmässigt och privat, har jag särskilda kunskaper om hbtq+ och att på olika sätt leva utanför normen. Det gör att många klienter med samma erfarenheter söker sig till min verksamhet och att jag kan ta emot dem oavsett var de bor.


Om boken Psykoterapi online

Psykoterapi online – rummet, ramen och relationen i videosamtal är en konkret handbok som på ett lättillgängligt sätt ger samlad aktuell forskning och konkreta råd. Författaren undersöker vad som händer med den terapeutiska relationen, närheten och direktheten i terapi via skärm – och hur det påverkar den känsliga process där klient och terapeut tillsammans försöker förstå vad som händer i klientens inre.

Läsaren får många tips och råd om att bygga upp ett digitalt terapirum, upprätthålla den terapeutiska ramen, förmedla empati och närvaro och anpassa olika terapeutiska interventioner. Genom att anpassa kommunikationsstil, arbetssätt och teknik kan vi dra den största möjliga nytta av videoförmedlingens alla fördelar och samtidigt bevara psykoterapins integritet, gränser, omsorg och kvalitet. 


Illustrationen högst upp på sidan är tagen från bokomslaget till boken Psykoterapi online – rummet, ramen och relationen i videosamtal. Illustration av Shutterstock.

Elin Björkstam - författare på Gothia Kompetens

Elin Björkstam är socionom, legitimerad psykoterapeut och har många års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Hon är också handledare och lärare i psykoterapi. Hon arbetar vid egen mottagning där samtal via video utgör en del av verksamheten.


Facebook-loggaVarmt välkommen till vår FB-sida för dig inom socialt arbete: artiklar, lästips och nya produkter.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Tre råd till dig som vill arbeta med videobaserad terapi

  1. Ta videoförmedlingen på allvar och respektera det videoförmedlade terapirummet lika mycket som det fysiska terapirummet.
  2. Lägg tid på att iaktta vilka anpassningar som förbättrar kontakten i samtalet och våga experimentera med både kommunikationsstil och rumsliga förutsättningar.
  3. Överväg anledningarna till videoförmedlingen i varje enskild terapi och gör individuella bedömningar av när den är till nytta och när den inte är det.

Per Isdal - författare på Gothia Kompetens

"Hjälpande yrken är riskyrken"

Människor som i sitt arbetsliv möter sjukdom, smärta eller lidande löper stor risk att bli utbrända. Ändå talas det tyst om detta. Så behöver det inte vara, menar den norske psykologen Per Isdal, som själv nästan knäcktes av ett yrke han älskar.

Läs intervjun med Per Isdal

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

"Rättshaveristiskt beteende är ett omfattande samhällsproblem"

– Vi har föreläst för yrkesverksamma inom äldreboende och socialkontor till justitiekansler och regeringskansli och mycket däremellan. Det har gett oss en fördjupad kunskap om hur allvarligt och utbrett det här problemet är, säger Jakob Carlander, leg samtalsterapeut.

Läs intervjun med Jakob Carlander