Stöd, inspiration, tips och idéer för hur man vänder en skolas resultat

Syftet med utbildningen Att vända en skola – en rektors erfarenheter är att ge stöd, inspiration, tips och idéer för rektorer, skolledning och utbildningsförvaltning för hur man vänder en skolas resultat. 

Utbildningen bygger på boken Att vända en skola och tar bland annat upp hur man får en arbetsorganisation på plats, fokuserar på trygghet och studiero och skapar rutiner från A till Ö. Utbildningen ger också handfasta och konkreta tips hur Linnea bland annat infört metoden Pax, riktat arbete kring elevernas läsutveckling, en ryggrad av rutiner och en förändrad organisation i förskoleklass, fritidshem och kring rasterna. Material ingår.

Linnea Lindquist - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia KompetensLinnea Lindquist är utbildad lärare, är biträdande rektor på Hammarkullsskolan, författare och skoldebattör med fokus på ett likvärdigt skolsystem, grundskolans finansiering, skolval, etableringsrätt och kommunala budgetar.

Utbildningen vänder sig till skolledare och utbildningsförvaltning och består av fyra tillfällen.

FAKTA

Utbildningen består av fyra tillfällen.

Plats: Digitalt via din dator, mobil eller läsplatta.

Pris: 7800 kr per person exkl. moms. Linnea Lindquists bok Att vända en skola ingår i priset.

Extra material samt individuell handledning med Linnea i 40 minuter kostar 2000 kr exkl. moms.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan och praktiska frågor
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • Tillfälle 1: Föreläsning

  Tema: Skolsystemet
  En inledande föreläsning som tar upp skolsystemets konstruktion och de delar i det som Linnea anser inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är en fråga som har engagerat henne till den grad att hon lagt all sin fritid de senaste fyra åren på att nagelfara detta. Grundskolans finansiering, skolvalets konstruktion, fri etableringsrätt och att vi tillåter aktiebolag som associationsform är några av de delar av skolsystemet som behöver reformeras. Hur?

  90 min med egen övning digitalt.

  Övning: Tolka en budget 
   

 • Tillfälle 2: Föreläsning och uppföljning av uppgift från det första tillfället

  Tema: Organisera för kompensatorisk undervisning och lärares uppdrag
  Inspiration att börja tänka på ett annat sätt, men ingen absolut sanning som fungerar överallt. Här får du många tips och idéer från Linnea, bland annat hur hon prioriterat sitt arbete med:

  1. Lektioner/block
  2. Trygghet och studiero
  3. Systematiskt kvalitetsarbete i klassrummet
  4. Raster
  5. Schemaläggning för att få ut stöd inom befintlig organisation


  90 min med egen övning digitalt.

  Övning: diskussion i break-out rooms kring att organisera för kompensatorisk undervisning.

 • Tillfälle 3: Föreläsning och uppföljning av uppgift från maj

  Tema: Föreläsning om språkutveckling och organisation för att lära elever att läsa

  • Organisation i förskoleklass och varför vi kör årskurs 1 två gånger
  • Fritidshem
  • Pax
 • Tillfälle 4: Samtal och frågestund med Linnea Lindquist och Anna Sterlinger Ahlring

  60 min samtal/handledning med Linnea Lindquist och Anna Sterlinger Ahlring
  Här ges möjlighet att ställa de frågor och funderingar som har dykt upp under utbildningens gång. 

  Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson startade hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan och är en uppskattad föreläsare och moderator.

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

Anmälan och praktiska frågor

Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura. Anmälan är bindande men ej personlig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev