Skaffa er nödvändig kunskap inför betygsreformen – Gy25

Snart införs ämnesbetyg på gymnasiet och inom gymnasial vuxenutbildning i och med gymnasiereformen, Gy25. Med vår processutbildning får du tillsammans med dina kollegor gedigen och nödvändig kunskap inför reformen. Utbildningen går grundligt igenom vad som gäller och hur bedömning och betygssättning ska gå till så att ni är väl förberedda.

Utbildningen ger er kunskap om:

 • Gymnasiereformen Gy25
 • Ämnesplanen – vad gäller från 2025?
 • Ämnesbetyg och nivåbetyg
 • Möjligheter och utmaningar med ämnesbetyg
 • Bedömningars olika syften och betygskriteriernas roll/funktion
 • Dokumentation och myndighetsutövning
 • Betygsunderlag – validitet, reliabilitet och AI
 • Betygssättning och sammantagen bedömning
 • Undantagsbestämmelsen
 • Särskilt beakta NP
 • Prövning/omprov

Upplägg av processutbildningen
Processutbildningen består av en inledande föreläsning, inspelade filmer, litteraturläsning, workshoppar och frågestund med våra ämnesexperter.

Målgrupp
Processutbildningen Ämnesbetyg – undervisning, bedömning och betyg inför Gy25 vänder sig till lärare på gymnasiet samt inom gymnasial vuxenutbildning.

Ämnesexperterna Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd berättar kort om processutbildningen Ämnesbetyg – undervisning, bedömning och betyg inför Gy25 i filmen.

Utbildningen går grundligt igenom vad som gäller och hur bedömning och betygssättning ska gå till så att du och dina kollegor är väl förberedda.

Tips! Du kan också titta på ett längre kostnadsfritt webbinarium med Pernilla och Anna här:

Till webbinariet

Anna Karlefjärd
Anna Karlefjärd, tidigare lärare och utvecklingschef, och idag utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Anna har en fil. lic och ses idag som expert på bedömning inom skolan med fördjupning inom skolans styrdokument, skolans dokumentation samt betyg- och bedömning. Hon har även varit involverad i aktionsforskning gällande undervisning och bedömning. Anna har också varit en röst i framtagandet av allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande.

Pernilla Lundgren
Pernilla Lundgren är utbildad grundskollärare, forskarutbildad och har även arbetat som gymnasielärare. Hon har arbetat med bedömnings- och betygsfrågor i över tio år, bland annat på Stockholm stads utbildningsförvaltning, Skolverket och Karlstads universitet. Pernilla har lett forskningscirklar med lärare, tagit fram flera webbkurser om bedömning och betyg och ansvarade under sin tid på Skolverket för arbetet med att ta fram allmänna råd om betyg och betygssättning. På senare tid har Pernilla föreläst om bedömningsfrågor och varit expert i Betygsutredningen där hon skrev bilagan Om betyg och betygssättning – en forskningsöversikt.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.