Att leka är barns favoritsysselsättning och när leken fungerar bidrar den bland annat till språkutveckling, självkänsla, empati och psykisk hälsa. Så vad krävs för att ett barn ska kunna vara lekande och vad kan det bero på när leken för ett eller flera barn inte fungerar? Vad upplever du som oroande eller utmanande när barns lek inte fungerar? Och vilka frågor väcker det hos dig?

I vårens snack möts Margareta Öhman och Petter Iwarsson och samtalar om lekens betydelse och grundförutsättningar, om vikten av att få lyckas i sin lek, hur trauman påverkar barns lek och hur du som pedagog genom inte minst ditt engagemang kan stötta barn i att bli lekstarka. De svarar på frågor från tre förskollärare – Victoria Bergenstråhle, Carl-Oscar Ernsth och Johanna Eriksson om krigslekar, trygghet och förståelse för det som barnen leker. 

Det snackas om: 

  • Lekens hälsofrämjande betydelse och grundförutsättningar. 
  • Vikten av att få lyckas i sin lek och känna trygghet.
  • Hur svåra erfarenheter kan påverka barns lek.
  • Hur du som pedagog kan stötta barn i att bli lekstarka.

Frågor? Kontakta Stina Andersson: stina.andersson@gothiakompetens.se

Margareta Öhman
Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare. Hon har skrivit flertalet böcker, bland andra Värna barns lekstyrka och Låt leken främja språket. Hon är aktuell med utbildningar med syfte att sätta fokus på lekande och att lekcertifiera förskolor.

Petter Iwarsson
Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Petter är en uppskattad föreläsare och författare till flera böcker om samtal med barn och unga.