Barnen i förskolan har rätt till en utbildningsverksamhet där de kan utvecklas, lära och vara trygga. För att tillgodose detta behöver alla som jobbar där – barnskötare, förskollärare och rektorer med flera – förstå uppdraget i grunden och känna sig trygga för att kunna utföra jobbet på bästa sätt. 

Men det är inte alltid lätt, för det kräver att vi bygger relationer med såväl barn som vårdnadshavare och kollegor. Och det där med relationer är inte alltid så enkelt, i synnerhet inte med vårdnadshavare som lämnar de värdefullaste de har i förskolans omsorg.

I höstens snack samtalar Förskoletidningens chefredaktör Malin Ring med juristen Maria Refors Legge och beteendevetaren och våldsexperten Maria Bauer om olika dilemman som vi fått ta del av från er som jobbar i förskolor runt om i landet. 

I Förskolesnacket ht 2023 snackas det om: 

  • Olika uppfattning om sjuka barn
  • Personer som inte har vårdnaden försöker hämta barnet eller är narkotika- eller alkoholpåverkade
  • Orosanmälningar när man är rädd för sitt eget väl och ve
  • Vårdnadshavare som vill styra förskolans innehåll
  • Redovisning av manlig personals närvaro

Frågor? Kontakta Stina Andersson: stina.andersson@gothiakompetens.se

Maria Refors Legge
Maria Refors Legge, jurist och doktor i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt. Hon har lång erfarenhet av att undervisa på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid flera universitet. Marias forskning är inriktad mot utbildningsrätt och mot barnrätt.

Foto av Knut Capra Pedersen.

Maria Bauer - talare på Gothia Kompetens

Maria Bauer
Maria Bauer, beteendevetare och våldsexpert med 30 års yrkeserfarenhet från rättsväsende, vård och omsorg. De senaste 15 åren har hon utbildat om bemötande och konflikthantering och är en av våra främsta föreläsare om hot och våld på jobbet.

Malin Ring
Malin Ring är områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen. Hon är utbildad leg. förskollärare och har tidigare arbetat som rektor.