Karolina Larsson
Karolina Larsson är leg. logoped och författare. Karolina arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun och driver också det egna företaget Ut med språket AB, där hon anlitas som föreläsare, skribent och konsult inom språk-, läs- och skrivutveckling.

Catarina Sjöberg
Catarina Sjöberg är leg. logoped sedan drygt 25 år. Hon arbetar på logopedmottagningen i Halmstad och ingår i barnhälsovårdsteamet i region Halland. Hon föreläser mycket, bland annat för personal i förskolan. 2015 utsågs hon till Årets logoped av Svenska stamningsförbundet.

Ann S. Pihlgren
Ann S. Pihlgren är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen.

Malin Ring - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring
Malin Ring är områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen. Tidigare arbetade hon som rektor och är utbildad leg. förskolelärare.