Vi kommer under vårens snack att lyfta yrkesrollerna:

  • Barnskötare
  • Förskollärare
  • Rektor i förskolan

Samt deras viktiga samspel i arbetslaget.

Varje del lyfts i en kort föreläsning för att sedan diskuteras i små samtal. Experterna som vi har bjudit in för att prata om dessa ämnen tillsammans med Malin Ring är Veronica Nytomt, Maria Nygren, Lotta Österman Eriksson och John Steinberg.

Frågor? Kontakta Stina Andersson: stina.andersson@gothiakompetens.se

Malin Ring
Malin Ring är områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen. Tidigare arbetade hon som rektor och är utbildad leg. förskolelärare.

Veronica Nytomt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Veronica Nytomt
Veronica Nytomt är leg. förskollärare och föreläsare med många års erfarenhet av arbete nära barnen och att leva barnkonventionen i vardagen. Förutom arbete i barngrupp är Veronica engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad.

Maria Nygren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Maria Nygren
Maria Nygren är utbildad barnskötare med vidareutbildningen Den lärande förskolan på högskolenivå. Hon har arbetat i förskola i över 20 år både i kommunal och privat regi. 

Lotta Österman Eriksson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Lotta Österman Eriksson
Lotta Österman Eriksson är leg. förskollärare och rektor. Hon har under många år arbetat som utvecklingsledare och stöttat både pedagoger och rektorer i utvecklingsarbete.

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

John Steinberg
John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. I dag är han konsult och föreläsare i sitt eget bolag, Steinbergs Utbildning AB.

John Steinberg är författare till ett femtiotal böcker inom förskola, skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation.