Processutbildning för förskolan om särbegåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet

Särskilt begåvade barn, eller särbegåvade barn, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas med undervisningen i förskolan.

I praktiken blir många en utmaning för verksamheten, i synnerhet särbegåvade barn med diagnos. Andra väcker lätt frågetecken och kan missbedömas. Lösningen är kunskap. 

Under denna processutbildning får du förståelse för hur du upptäcker och arbetar med särbegåvade barn i förskolan. Vilket stöd behöver dessa barn och vilka pedagogiska strategier kan få dem att trivas och utvecklas som individer?

För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att bättre kunna upptäcka och därmed erbjuda särbegåvade barn den utbildning de har rätt till erbjuder vi en processutbildning. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om särbegåvade barn.

Varför en utbildning om särbegåvade barn i förskolan?

Öka förståelsen och kunskapen om särskild begåvning:

  • Ni får verksamma strategier för hur ni kan uppmärksamma och identifiera särskild begåvning hos barn.
  • Ni får praktiska och konkreta verktyg för hur ni kan jobba med barn som har särskild begåvning.
  • Ni får tips för hur ni kan motivera och möjliggöra en utvecklande skoltid som lägger en god grund för fortsatt vilja att lära och utvecklas. Pedagogiskt ABC.
  • Ni får ökade kunskaper om särskild begåvning tillsammans med diagnos eller specifika svårigheter s.k. Twice Exceptional.
  • Ni får möjlighet att diskutera erfarenheter med kollegor och lära av varandra.

Om processutbildningen Särskilt begåvade barn i förskolan

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt. Ämnesexperten Mona Liljedahl föreläser digitalt eller fysiskt om särskilt begåvade barn och kan även bistå med handledning under utbildningens gång.

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagare med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena. Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen. Vid längre utbildningar genomförs en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.

Tidsåtgång
Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med två föreläsningar med arbetsuppgifter och träffar för kollegialt arbete mellan varje föreläsning. Experten handleder utvalda processledare vid två tillfällen. Det går också lägga till en kick-off-föreläsning med experten för den som vill starta upp med lite inspiration inför själva utbildningen.

Material till utbildningen
Boken Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet är utgångspunkten för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform.

Jag ser barnen på ett nytt sätt nu.


Fler röster från tidigare deltagare

»Vi har fått en annan medvetenhet nu.«

»Vi har fått nya sätt att arbeta.«

»Skapat samsyn i personalgruppen.«

»Nu har vi djupare kunskap, annorlunda diskussioner och ser mer än innan.«

Processutbildningens ämnesexpert

Mona Liljedahl - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog. Hon föreläser på temat särskilt begåvade barn och är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial Särskilt begåvade elever. Mona har gett ut boken Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet.

Fler produkter med Mona Liljedahl hittar du här.

Kostnadsfri föreläsning

Varför ska vi prata om särskilt begåvade barn? Nu har du som arbetar som barnskötare och förskollärare i förskolan möjlighet att lyssna till Mona Liljedahl här på vår webbplats: till den kostnadsfria föreläsningen.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

I filmen berättar vi på Gothia Kompetens och ämnesexperten Mona Liljedahl berättar hur en processutbildning går till med föreläsningar, lärträffar, handledning och det kollegiala lärandet i fokus. Vi berättar också hur processutbildningen Särskilt begåvade barn i förskolan kan ge dig och dina medarbetare kompetensutveckling efter era behov och utmaningar.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Processutbildningen Särskilt begåvade barn i förskolan med Mona Liljedahl är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.