Bok/Broschyr

Specialpedagog

Med kompetens att utveckla skolan

Specialpedagog
Provläs

Sagt om

Nu kör vi! Om alla läser denna bok så är processen igång oavsett utgångsläge.

Helena Wallberg, gymnasielärare och specialpedagog, specialpedagogen.blog 210407

Det budskap som denna mycket högkvalitativa bok ger är att specialpedagogers kompetens kan stödja hela skolan [...] Ett angeläget avsnitt är det som handlar om hur lärare och specialpedagoger kan samarbeta i klassrummet på ett kreativt sätt. En viktig bok som lyfter fram förbättringskompetensen hos specialpedagoger! Helhetsbetyg: 4.

Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 9, 2021

Författare

Vi rekommenderar även

Processutbildning

Elevhälsa och undervisning

David Edfelt, Marie Gladh, Mona Liljedahl, Krysmyntha Sjödin, Jenny Karlsson, Anna Morell, Tove Ekelund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev