Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens | © Rebecka Rynefelt / Getty Images
Artikel av Helena Wallberg

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen?

Det kan betyda att du jobbar i ett lågpresterande team där lösningsfokus premieras framför problemundersökning utifrån flera perspektiv. Det kan innebära att den organisation där du jobbar inte når de bästa resultaten och där arbetsmiljön inte är så bra som den kunde vara. Det kan betyda att du och din organisation behöver utveckla kollektiv intelligens. 

Björn Tingberg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen

Hur kan vi upptäcka och agera när små barn far illa?

Det kan vara svårt att upptäcka och förstå utsatthet hos små barn. Och hur gör man när man väl har uppmärksammat det? Våldet, som kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt, sker i slutna rum utan insyn från andra vuxna eller myndigheter. Därför är det så viktigt att vi upptäcker och förstår när något inte står rätt till och sedan vet hur vi ska agera. Det menar Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen.

Hjärnforskaren Sissela Nutley - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Hjärnforskaren Sissela Nutley om skärmtid för små barn

”Inga skärmar för barn under 2 år”

Hur skiljer sig det yngre barnets hjärna från den äldres? Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Och varför är det viktigt att barnhälsovården känner till hur digitaliseringen påverkar barnen? Det vet Sissela Nutley, hjärnforskaren som föreläste om den lilla hjärnans utveckling på webbkonferensen Barnhälsovård i fokus 2020. Läs intervjun här.

Malin Borgström - föreläsare på Gothia Kompetens
Intervju med urotarmterapeut Malin Borgström

”Funktionell förstoppning är mycket vanligare än du tror!”

Funktionell förstoppning bland barn har ökat dramatiskt de senaste åren. Det kan orsaka sämre livskvalitet och social isolering. I värsta fall kan det förstöra tarmfunktionen för livet. Vad beror ökningen på? Hur kan vi upptäcka och behandla det i tid? Mer om det vet Malin Borgström, barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand som forskar om förstoppning och nattväta.

Åsa Ekman - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Åsa Ekman, barnrättskonsult

”Barns rättigheter kränks varje dag”

Från och med första januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Men följer vi inte redan barnkonventionen?
– Inte alltid”, menar Åsa Ekman, barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen inom bland annat förskola och skola.

En pappa läser för sin bebis | © Picsea - Unsplash.com
Intervju med John, pappa till Sonja

Vad tycker nyblivna pappor om BVC?

Den nyblivna pappan John berättar om sitt möte med BVC och hur det känns att vara pappa.

Mamma Malin med barnvagn | © Gothia Kompetens / Berling Media
Intervju med Malin, mamma till Sonja

Vad tycker egentligen nyblivna mammor om BVC?

Den nyblivna mamman Malin berättar om sitt möte med BVC och varför hon tycker det är viktigt med boken Leva med barn.