”Därför ska vi utveckla barns sociala och emotionella färdigheter i förskolan”

I förskoleåldern är barn som mest mottagliga för lärande och då är också hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet uppmärksammas. Det menar psykolog och psykoterapeut Lars Löwenborg.
– Förskoleåren är den viktigaste tiden i våra liv.

Sociala och emotionella färdigheter har en avgörande betydelse för lärandet, för hälsan, för livet och för det samhälle vi skapar tillsammans. Då gäller det för förskolan att passa på att ge så många barn som möjligt en bra grund att bygga det livslånga lärandet på. En rad färdigheter ska läras och tränas för att barnen ska utvecklas mot de förmågor som beskrivs i läroplanen.

– För att kunna lära nytt gäller det bland annat att ha koll på känslorna. De sociala och emotionella färdigheterna är beståndsdelar som bygger upp och som behövs för att lära de förmågor som beskrivs i läroplanen, säger psykolog och psykoterapeut Lars Löwenborg som har många års erfarenhet av att arbeta med barn i förskola, skola och på BUP.


Det här är socialt och emotionellt lärande
Socialt och emotionellt lärande (SEL) är den process genom vilken barn och vuxna förvärvar, och effektivt tillämpar de kunskaper, attityder och färdigheter som krävs för att förstå och hantera känslor, sätta upp och uppnå positiva mål, känna och visa empati för andra, upprätta och behålla positiva relationer och fatta ansvarsfulla beslut (The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, Casel 2017).


– Många missuppfattar nya läroplanen och tror att förskolan i huvudsak ska ägna sig åt skolliknande undervisning, men så är det naturligtvis inte. I Lpfö 18 kombineras lärande och omsorg. Förskoletiden ska erbjuda så mycket mer som till exempel lek, skapande och inte minst att utveckla barnens sociala och emotionella färdigheter. Att skapa sociala sammanhang, lusten att vara med andra, att kommunicera med andra. Det är grunden till fortsatt lärande, för man lär av varandra, genom att vara med varandra.

Lars Löwenborg menar att hjärnan genomgår en dramatisk utveckling under småbarnsåren och att förskolan är mycket viktig för att lägga grunden för barns lärande.

– Det är jätteviktigt att de som jobbar i förskolan känner att de är betydelsefulla och kan göra skillnad. Min strävan är att sätta ord på och systematisera det sociala och emotionella lärandet i förskolan. Att ge ett professionellt språk för pedagogernas arbete med barnen; ett språk som kan utveckla medvetenhet, samarbete i arbetslaget och föräldrasamverkan, säger Lars Löwenborg som har skrivit boken Barns sociala och emotionella lärande – utifrån förskolans läroplan.

OECD, som genomför PISA-undersökningarna, satsar stort på socialt emotionellt lärande för ett mer hållbart och mänskligare samhälle. De har bland annat gjort en studie med 7-8 länder för att se hur man på olika sätt kan jobba med socialt emotionellt lärande.

Lars Löwenborg understryker de långsiktiga fördelarna med att arbeta med socialt och emotionellt lärande i förskolan:

– Hela samhället vinner på det, både på kort och lång sikt. Det är som att satsa en krona och få tillbaka tio.


Tips för att börja jobba med socialt och emotionellt lärande

  • Tänk proaktivt.
    Vilka färdigheter behöver alla barn lära sig för framgång i skolan och i livet? Diskutera dem och undervisa i barngruppen.
  • Då barn har svårigheter.
    Fundera inte på vad det är för fel på barnet, utan se vilken eller vilka färdigheter som barnet ännu inte lärt sig och hitta ett sätt att undervisa det.
  • Grundläggande för färdighetslärandet.
    Relation, anknytning och tillit till pedagogerna.

 

Lars Löwenborg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Lars Löwenborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Foton av Lars Rindeskog, Berling Media.