Min ambition är att anpassa hjärnforskning till vardagen i förskolan

Under förskoletiden genomgår barn en mycket viktig utvecklingsfas, en period som inte enbart påverkar dem här och nu, den är betydelsefull för hela deras framtid. Och mycket hänger på hjärnans utveckling. Det vet psykologen och författaren David Edfelt. Han menar att vi genom att lära oss mer om hur hjärnan fungerar, kan hjälpa förskolebarn att utveckla det sociala samspelet och att hantera utmanande situationer.
– Jag lyfter på locket till hjärnan och ser vad som försiggår därinne för att kunna förstå hur vi kan göra för att det ska bli riktigt bra för barnen i förskolan.

Kunskap om hjärnan behöver inte göras komplicerad. Jag vill inspirera förskolor att tänka och göra sådant som är betydelsefullt för hela utvecklingen av barnet.

– Kunskap om hjärnan behöver inte göras komplicerad. Jag vill inspirera förskolor att tänka och göra sådant som är betydelsefullt för hela utvecklingen av barnet, således också hjärnan, säger David Edfelt och förklarar att det handlar om att förstå hur vi alla fungerar, hur barns utveckling formas av interaktionen mellan gener och miljö och hur vi sedan fortsätter att formas hela livet, säger David Edfelt som har arbetat många år som psykolog inom förskola, skola och barnpsykiatrin.

Barn spenderar en stor del av sin barndom i förskolan. De barn som är i förskolan åtta timmar per dag, fem dagar i veckan tillbringar cirka 40 procent av sin vakna tid i förskolan. Under denna tid växer deras hjärnor. Upplevelser och erfarenheter bearbetas och lagras för att skapa mönster om, och förståelse för, hur världen hänger samman. Förskolepedagoger och föräldrar delar på ansvaret för barnets utveckling. Det innebär att samhället har tagit över en del av utvecklingen av barnens hjärnor från föräldrarna och det är ett stort ansvar som följer med detta skifte.

Jag vill skapa intresse för något som är av stor betydelse i förskolan: barns hjärnor, som växer och formas av förskolevardagens händelser och upplevelser och som är vår mest ovärderliga guldklimp.

– Jag vill skapa intresse för något som är av stor betydelse i förskolan: barns hjärnor, som växer och formas av förskolevardagens händelser och upplevelser och som är vår mest ovärderliga guldklimp. Med tanke på att kunskapen om hjärnan ökar explosionsartat är det nödvändigt att pedagogerna tar del av de rön som är av betydelse för hur de kan skapa den mest optimala miljön för barns utveckling. Jag menar att om vi förstår mer av hur hjärnan fungerar kan vi också åstadkomma mer lärande samtidigt som barnet mår bättre.

Hur kan förskolan jobba med ett ”hjärnfokus”?
– De som jobbar med hjärnan i fokus behöver också förstå en del om just hjärnan. Det finns mycket mer kunskap idag, men forskningen utvecklas hela tiden och det kommer ständigt nya rön och vi bör hålla koll. Vi kan ta ett exempel – ett barn som väldigt ofta misslyckas i förskolan på grund av att kraven är för höga. Det kan handla om att barnet har svårt att fungera socialt med andra, går in i lekar utan att veta hur man ska göra och gör det på ett sätt så att de andra barnen reagerar negativt och även de vuxna säger till. Det kommer att forma barnets bild av sig själv som negativ. Om vi istället riggar situationen för att barnet ska lyckas, kan vi plötsligt få en helt annan utveckling. Det gynnar barnet där och då i förskolan, men också i framtiden.

Vi kan inte förvänta oss att förskolpedagoger ska ta till sig och hålla sig uppdaterade om den senaste hjärnforskningen, men de kan inspireras till att ännu bättre förstå barn och barns utveckling.

Du har skrivit boken Hjärna i förskolan. Vad vill du förmedla med den?
– Barnen är det viktigaste vi har och deras hjärnor är ju själva barnet. Det forskas mycket om små barns hjärnor, men det finns fortfarande för lite forskning om barnhjärnans möte med förskolan. Min ambition är att min bok ska fungera som en länk mellan forskningen och vardagen i förskolan. Vi kan inte förvänta oss att förskolpedagoger ska ta till sig och hålla sig uppdaterade om den senaste hjärnforskningen, men de kan inspireras till att ännu bättre förstå barn och barns utveckling. Det behöver sättas in i sitt sammanhang. För mig handlar det om att väcka nyfikenhet om barnhjärnan och utvecklingsfrågor och det gör jag bäst genom att koppla det till deras egen verksamhet i vardagen. Kunskapen om hjärnan kan vara lättillgänglig. Jag önskar att läsningen leder till att man spänner öronen varje gång men hör något nytt kopplat till barnhjärnan, utveckling, lärande och välmående. 

Leg. psykolog David Edfelt arbetar med handledning och utbildning bland annat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Tidigare har arbetat med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik. Han har också skrivit flera böcker för yrkesverksamma inom förskola och skola.

Foto på David Edfelt av Håkan Flank.


Samtal från Psykologiscenen, Bokmässan 2019
"Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. Och pedagogerna påverkar denna utveckling. Genom större förståelse för hur hjärnan fungerar kan förskolan bidra till en miljö som främjar barnens utveckling, lärande och välmående. Psykolog David Edfelt i ett samtal med Anna Ehn, SvD, om barnets och hjärnans utveckling, hur hjärnan fungerar och hur vi kan förstå våra olikheter." /Psykologiscenen på YouTube

David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

David Edfelt är leg. psykolog, föreläsare och författare. Han arbetar med handledning och utbildning i förskolor och skolor och har under många år undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Fokus ligger på hur pedagoger ska förstå, förhålla sig till och stötta de barn som gång på gång krockar med tillvaron. 


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.