– Vi måste förstå hur eleverna tänker för att kunna undervisa. Vi måste våga fråga dem om saker som berör, få dem att både känna och tänka om det vi ska lära oss, säger Malin Larsson som tillsammans med Tommy Lucassi har skrivit boken Vässa undervisningen – en liten handbok i konsten att ställa svåra frågor.

Hur kan du engagera, motivera och göra din undervisning ännu bättre, och ännu vassare? Malin Larsson och Tommy Lucassi har under många år tänkt, funderat, läst forskning och nu kokat ner sina undervisningserfarenheter till 470 väl genomarbetade frågor. Frågor som får både eleverna och undervisningen att växa.

Genomtänkta och precisa frågor tar eleverna på allvar, får dem att vrida på resonemangen och få syn på sig själva. Med rätt frågor kan läraren få eleverna att tänka i en viss riktning och få veta hur de tänker. Det i sin tur lägger grunden för den fortsatta undervisningen.

– Du märker direkt när du ställer fel sorts fråga, då händer ingenting. Men när du ställer en fråga som berör, då lyfter det, säger Malin Larsson som menar att det är värt att lägga mycket tid på att formulera frågor. Minsta lilla ord kan göra skillnad mellan framgång och fiasko.

Frågorna får eleverna att tänka, gräva djupare där de står och utmana deras intellekt. Genom att sedan arbeta med följdfrågor och vara flexibel utifrån vad eleverna uttrycker styr du undervisningen vidare och vässar den. Det skapar ett engagemang hos eleverna. 

– Du får med dig eleverna, du visar att du tror på dem och att deras åsikter är viktiga. Att du tror på deras förmåga, säger Tommy Lucassi.

Författarna har länge använt frågor som metod och hoppas nu kunna ge andra lärare en bra utgångspunkt i sin undervisning. 

Vilka råd har ni till lärare som vill vässa undervisningen med frågor?
– Som alltid gäller det att tänka igenom vad du har för syfte med lektionen och vad du vill att eleverna ska utveckla under lektionen, säger Malin Larsson och Tommy Lucassi fyller i:
– När du vet vart du vill komma med din undervisning kan du formulera en riktigt bra fråga som du sedan kan bygga hela lektionen på – det viktiga är att du formulerar den på rätt sätt.

Frågorna i boken är tänkta att kunna användas direkt i undervisningen men Tommy Lucassi och Malin Larsson hoppas också att frågorna ska ge inspiration till ett annat förhållningssätt till undervisningen; ett förhållningssätt där frågorna spelar en viktig roll.

– Använd boken i ett kollegialt lärande. Diskutera frågorna, skruva på dem och fundera över hur ni kan vässa undervisningen genom att bli ännu bättre på att formulera frågor för att eleverna ska utvecklas optimalt.

Vässa undervisningen innehåller 470 frågor och är indelade i 14 kategorier som exempelvis metafrågor, strategifrågor, jävlar anamma-frågor, lägga sig i-frågor och för att jag vill att du ska må bra-frågor. Det är frågor som visar att du tar eleverna på allvar. 

– När jag ställer relevanta frågor till eleverna visar jag att jag vill veta vad och hur de tänker. En riktigt bra jävlar anamma-fråga får eleven att tro på sig själv och sin förmåga att lära, säger Tommy Lucassi. 
 

Malin Larsson är lärare i svenska i årskurs 7–9 och förstelärare. 2014 tilldelades hon Svensklärarpriset. Malin Larsson är också en av lärarna bakom podden Malin och Cissi – svensklärare emellan.

Tommy Lucassi är lärare i matematik, NO och teknik. Han är ämnesutvecklare och utbildningsledare samt författare till läromedelsserien Medveten Matte om formativ bedömning i matematik.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.