”Knäck sociala koden och bli mer lojal mot eleverna och mindre lojal mot måldokumenten”

Ledarskap, bemötande, studiero, konflikthantering – det är bara några av alla utmaningar som pedagoger möter i skolan. Hur kommer man tillrätta med det? Det vet John Steinberg och Jassim Ahmadi som har lång erfarenhet och flera metoder för hur man skapar förtroende, följsamhet, respekt, samarbete och en god lärmiljö.

Känslan av otillräcklighet och hopplöshet smyger sig lätt in i klassrummen och gör att både lärare och elever kan känna sig misslyckade och otillräckliga. Det skapar beteendemönster som är svåra att bryta - om man inte vet hur man gör – och det vet John Steinberg och Jassim Ahmadi. De skriver böcker, föreläser och utbildar pedagoger i ledarskap och bemötande för att skolan ska bli en plats där både lärare och elever trivs, känner sig trygga och kan prestera i lugn och ro. 

– Med våra modeller, idéer och värdegrunder kan pedagogerna hjälpa sig själva, sina kollegor, elever och deras föräldrar, säger John Steinberg, fil. dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker om ledarskap, lärande och värdegrundsfrågor. 

Jassim Ahmadi, socionom, personalvetare, skolutvecklare och författare till Knäcka sociala koden, menar att skolan blir alltmer relationell och att alla vuxna i skolan behöver lära sig att ”knäcka sociala koden” för att nå fram till eleverna, det vill säga att utveckla sitt sociala ledarskap utifrån givna färdigheter som går att träna och följa upp.

– På 1990-talet pratade man om att alla skulle skaffa ett ”datorkörkort” för att klara sig i en digitaliserad värld, idag behöver vi ett ”socialt körkort”, annars är vi körda, menar Jassim Ahmadi.

Ni har olika bakgrund och erfarenhet, vad förenar er?

– Det som förenar oss är en värdegrund som bygger på en tilltro till både eleverna och pedagogernas vilja att kunna utvecklas och ta ansvar. Vi är besjälade av tanken att utbildning är grunden för vår demokrati och skolans potential att bli en ännu viktigare plats i barn och ungdomars liv för att bli kompetenta, aktiva, ansvarsfulla, konstruktiva aktörer i vår demokrati, svarar John Steinberg.

– Vår passion för att både pedagoger och elever ska lyckas i en skola med oändliga utvecklingsmöjligheter och där det råder trygghet och studiero. Jag närmar mig frågan om ledarskap i skolan utifrån min bakgrund som socionom och personalvetare. John i sin tur är en guru inom sitt område och pedagog uti fingerspetsarna, svarar Jassim Ahmadi.

– Det viktigaste budskapet är att pedagoger ska uppleva att de kan påverka mera än de tror. Visst finns många komplicerande omständigheter och hinder, men med rätt bemötande, god struktur och ständiga uppföljningar går det att komma framåt, säger John Steinberg.

Vilka är de största problemen i dagens skola?

– Ett missförstånd om pedagogernas uppdrag hos skolpolitiker och myndigheter - de gör faktiskt saker och ting svårare för de hårt arbetande pedagogerna. Och pedagogerna måste själva omdefiniera sina lojaliteter. Bli mer lojal mot eleverna och deras behov, och mindre lojal mot alla måldokumenten. Bygg utifrån verkligheten och det eleverna behöver, säger John Steinberg.

Jassim Ahmadi menar att det största problemet är när vuxna i skolan saknar kompetens för att ta sig an eleverna, särskilt de som har omfattande behov av särskilt stöd.

– Lärarutbildningen förbereder dem för lite för de sociala relationerna och det syns tydligt när jag sitter på handledningstillfällen. Det är enkelt att slänga över ansvaret på vårdnadshavare eller eleven själv, men sanningen är att många konflikter som sker i skolan beror på vuxna som saknar kompetens, verktyg och metod för att bemöta utmaningarna. De senaste rapporterna från Skolinspektionen och Skolverket vittnar om det, säger Jassim Ahmadi. 

– Lärare behöver ny kraft och ny kompetens för att bemöta och handskas med samhällets nya utmaningar. Man behöver hjälpa varandra att lyckas. Mitt uppdrag i livet är att inspirera, kompetensutveckla och uppmuntra pedagoger att känna hur betydelsefulla de är och hur deras metodik och bemötande kan utvecklas, säger John Steinberg.

– Lärarna behöver gå mot en professionalisering i form av ett utvecklat socialt yrkesspråk och arbeta strukturerat och systematiskt utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Med mindre spekulationer och mer metodik kan vi tillsammans bidra till en likvärdig skola för alla. Eleverna i sin tur, kommer att behöva stöd av vuxna för att träna eventuella försenade kognitiva eller sociala färdigheter som krävs, menar Jassim Ahmadi.

Lyssna på Jassim och John i podden "Knäcka sociala koden".

Boken Knäcka sociala koden

Jassim Ahmadi är socionom, personalvetare och skolutvecklare. Författare till Knäcka sociala koden och Din röst ska eka.

John Steinberg - författare på Gothia Kompetens

John Steinberg, fil. dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker om ledarskap, lärande och värdegrundsfrågor. 


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.