Med siktet inställt på framtidens ledarskap

Enligt arbetsmiljölagen ansvarar chefen för medarbetarnas hälsa, men också för att förebygga ohälsa och ansvara för rehabilitering.
– Chefer som utvecklar sin kunskap om psykisk hälsa blir tryggare i sitt ledarskap och bemötande. Det i sin tur leder till mer psykologiskt trygga arbetsmiljöer. Det finns också studier som visar att chefer som lär sig mer om psykisk hälsa är mer benägna att arbeta förebyggande på arbetsplatsen, menar Agnes Mellstrand, leg. psykolog, föreläsare och författare.

Det som på riktigt genererar framgångsrika och hållbara organisationer är kunskapen om mänskligt beteende.

– När jag är ute och föreläser märker jag att det är allt fler ledare som inser att det som på riktigt genererar framgångsrika och hållbara organisationer är kunskapen om mänskligt beteende. Det synsättet är lika viktigt i alla branscher, organisationer och inom den offentliga sektorn, säger Agnes Mellstrand som har lång erfarenhet av att handleda arbetsgrupper och chefer.

Enligt arbetsmiljölagen ansvarar chefen för medarbetarnas hälsa, men också för att förebygga ohälsa och ansvara för rehabilitering. 

Där det finns människor finns det känslor, kriser, olika former av hälsa och ohälsa samt olika behov under livets gång. Det är det som är så spännande!

– Därför är det viktigt att chefer och ledare lär sig mer om psykisk hälsa. Och förklaringen är enkel; i alla företag finns det människor. Och där det finns människor finns det känslor, kriser, olika former av hälsa och ohälsa samt olika behov under livets gång. Det är det som är så spännande!

Vägen till ett tryggare ledarskap
Studier visar att chefer som lär sig mer om psykisk hälsa och ohälsa är mer benägna att arbeta förebyggande på arbetsplatsen. Kunskapen ger ett tryggare ledarskap och mindre undvikande. Likaså en bättre självkännedom om hur man själv fungerar och reagerar i svåra eller utmanande situationer. Framför allt blir kunskapen i sig ett led i att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Alla organisationer vinner på att bygga ett psykologiskt tryggt klimat med hjälp av kunskap om hur vi förebygger ohälsa.

– Alla organisationer vinner på att bygga ett psykologiskt tryggt klimat med hjälp av kunskap om hur vi förebygger ohälsa. Det ger ökad kreativitet, hållbar prestation, mer lärande och ökat välmående. Gemensamt kan vi se till att vi fortsätter att gå i en mer medveten och värderad riktning.

Hur du blir en god ledare

 1. Öka din kunskap om de vanligaste psykiatriska diagnoserna 
  Du blir mindre undvikande och mindre rädd för att göra fel.
 2. Öka din självkännedom vad gäller psykisk hälsa
  Hur ser din egen sårbarhet ut? Vad triggar dig? Hur hanterar du svåra samtal?
 3. Var en god förebild och det betyder inte att du ska vara perfekt, tvärtom
  Visa på mänsklighet och autenticitet. Uppmuntra dina medarbetare att ta hand om sig själva, precis som du tar hand om dig själv.
 4. Våga fråga även om det känns obekvämt
  Om du märker att en medarbetare uppvisar signaler på att hen inte är i balans, fråga hur hen mår. Visa att du bryr dig. Låt inte undvikandeimpulsen stoppa dig.
 5. Följ upp medarbetarens mående 
  Inte enbart med formulär och skattningar utan i det riktiga samtalet. Aktivt lyssnande, att bekräfta/validera och att ”pusha” medarbetare till att utvecklas och blomstra i sin roll.
 6. Dela med er och prata om hur era återhämtningsstrategier ser ut i teamet
  Inspirera varandra. Vad fyller er med energi och vad tar er energi?

Foto av Marcus Gustafsson.

Agnes Mellstrand - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Agnes Mellstrand är leg. psykolog, handledare, författare och föreläsare. Hon jobbar med KBT-terapi med ungdomar och vuxna och handleder bland annat psykologstudenter i stödsamtalsmetodik. Hon leder också personalgrupper och chefer i kursen Psykiatri för icke-psykiatriker – om det hållbara bemötandet och de vanligaste psykiatriska tillstånden och har skrivit en bok med samma titel


Facebook-loggaVarmt välkommen till vår FB-sida för dig inom socialt arbete: artiklar, lästips och nya produkter.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Jakob Carlander - författare på Gothia Kompetens

”Jag vill stärka chefer att våga ta de svåra samtalen”

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan man göra och inte göra i komplicerade situationer?

– Det går att lära sig hur man kan bemöta starka känslomässiga reaktioner och hur man kan driva samtalet framåt professionellt, sakligt och konstruktivt. Jag vill motivera chefer att våga ta de här samtalen och visa hur de kan genomföra dem utan att ta det personligt eller bli upprörda, säger psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander.

Läs intervjun med Jakob Carlander

Per Isdal - författare på Gothia Kompetens

"Hjälpande yrken är riskyrken"

Människor som i sitt arbetsliv möter sjukdom, smärta eller lidande löper stor risk att bli utbrända. Ändå talas det tyst om detta. Så behöver det inte vara, menar den norske psykologen Per Isdal, som själv nästan knäcktes av ett yrke han älskar.

Läs intervjun med Per Isdal