Sex nycklar till tryggt sex efter trauma 

Alltför många kvinnor har varit med om traumatiska upplevelser som medför att de har utvecklat en rädsloreaktion i samband med sex. Traumat kan bestå av allt från gynekologiska undersökningar och förlossningsskador till våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. I boken Sex efter trauma – från rädsla till njutning presenterar psykolog Eva Lyberg sex viktiga nycklar för att kunna uppleva trygghet under sex.

Som psykolog och terapeut möter Eva Lyberg många par och enskilda personer som har problem med sexlivet. Det behöver inte vara viljan eller lusten som bromsar, det kan finnas andra orsaker. 

För vissa är problemet att kvinnan vill, men kroppen reagerar med rädsla och låser sig, fast hon är trygg med sin partner.

– För vissa är problemet att kvinnan vill, men kroppen reagerar med rädsla och låser sig, fast hon är trygg med sin partner. Då kan det röra sig om ett tidigare trauma som triggas igång. Så även om rädsloreaktionen inte är kopplad till hennes partner, så skapar låsningarna problem i partner-sexlivet. Varken hon själv eller hennes partner förstår vad som händer eller vad de kan göra för att det ska funka.

Det finns massor med böcker och god rådgivning när det gäller lustproblematik, men inte lika många om hur trauma kan påverka sexlivet.

Varför har du skrivit den här boken?
– Det finns massor med böcker och god rådgivning när det gäller lustproblematik, men inte lika många om hur trauma kan påverka sexlivet. Med den här boken vill jag framför allt öka kunskapen hos yrkesverksamma som möter dessa personer och par, så att de kan vara vägledare i förändringen från traumarespons till trygg njutningslek. Sen vet jag att det finns många som inte arbetar med de här frågorna, men som av eget intresse vill lära sig mer, som också behöver en bok som denna.

Eva Lyberg poängterar att det ofta behövs professionellt stöd och behandling för att läka från ett traumatiskt tillstånd och bli trygg med att ha sex.

Kvinnan och hennes eventuella partner behöver hjälp att förstå vad trauma och traumatiska minnen är och hur det påverkar nervsystemet och sexsystemet.

– Kvinnan och hennes eventuella partner behöver hjälp att förstå vad trauma och traumatiska minnen är och hur det påverkar nervsystemet och sexsystemet. Sen är min erfarenhet att de behöver konkreta förslag på övningar som syftar till att rädsloreaktionerna ska klinga av.

Vad är det då som behövs för att kunna uppleva tryggt sex efter trauma? 
–  Jag ser att det ofta behövs både mer kunskap och konkreta övningar. Om vi tänker på det som nycklar så ser jag sex nycklar som är till stor hjälp:

  1. Kunskap om hur nervsystemet funkar vid rädsla och trygghet
  2. Kunskap om traumapsykologi
  3. Att ett obearbetat trauma behandlas.
  4. Att kunna reflektera omkring sin egen sexualitet.
  5. Att veta hur kroppen fungerar sexuellt vid trygghet och rädsla
  6. Konkreta övningar som personen eller paret kan använda

– Alla nycklarna behövs! Ju mer du kan och förstår hur nervsystemet fungerar, desto bättre kan du förstå olika reaktioner. Du kan då också lättare guida någon annan eller dig själv i att lugna ett oroligt nervsystem. Ju mer du vet om hur sexualiteten fungerar och hur den hänger ihop med nervsystemet, desto mer trygg är du i att föreslå eller prova olika övningar.

I boken Sex efter trauma får vi följa ett par på deras resa från ett sexliv påverkat av rädsloreaktioner till avslappnat, njutningsfullt sex. Boken innehåller massor med teoretisk kunskap och avslutas med exempel på konkreta avslappningsövningar och läkningslekar.

Min önskan är att den här boken ska leta sig fram till de som i jobbet möter personer och par där trauman påverkar sexlivet.

– Min önskan är att den här boken ska leta sig fram till de som i jobbet möter personer och par där trauman påverkar sexlivet. Det kan vara psykologer, sexologer, socionomer, psykoterapeuter, barnmorskor eller gynekologer. Och till alla som är intresserade för egen del! 


Foto av Jannica Honey

Om författaren

Eva Lyberg - författare på Gothia Kompetens | © Eva Lyberg

Eva Lyberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, författare och föreläsare med fördjupning i anknytningsteori, tidigt samspel, sexologi och traumapsykologi. Hon är utbildad och certifierad i anknytningsintervjun Working Model of the Child Interview samt utbildad i traumabehandlingsmetoden EMDR och i klinisk sexologi. 


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Malin Drevstam - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

”Kom underfund med dina gränser och din längtan”

Undviker du närhet för att slippa riskera att det leder till sex? Har du funderat på varför sex blir som det blir i olika relationer? Eller rusar du iväg i tanken och blir rädd att relationen är på väg att ta slut om ni inte haft sex på ett par veckor? 

Intervjun med Malin Drevstam, sexolog, leg. psykoterapeut och socionom.

Läs intervjun med Malin Drevstam

Närbild på blommande träd | © Arno Smit - Unsplash.com

”Kvinnor accepterar inte längre nedsatt funktion efter förlossning”

– Vi behöver mer kunskap inom vården för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det finns inte heller några nationella riktlinjer. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor, säger Ann Olsson, medicine doktor, som arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på barnmorskemottagning.

Läs intervjun med Ann Olsson