– Att utveckla förskolan och skolan innebär att förändra förhållningssätt och arbetssätt. Det kräver utbildning över tid som skapar samsyn och bygger på kollegialt lärande, säger Tobias Ludvigson och Malin Ring, Gothia Kompetens, som tagit fram processutbildningar för förskola och skola.

Processutbildningarna omfattar föreläsningar av ämnesexpert, workshoppar, reflektion och diskussioner med fokus på det kollegiala lärandet. Gothia Kompetens finns med under hela utbildningen för att leda, stötta, svara på frågor eller utmana när det behövs.

– Det ger en utbildning med djup och leder till utveckling, säger Malin Ring, Gothia Kompetens.

Förbättrad inlärning med differentierad undervisning
Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg har genomfört en processutbildning med goda resultat. Samtliga lärare på skolan har fördjupat sig i lektionsdesign och differentierad undervisning där processutbildningen hakar i skolans systematiska kvalitetsarbete och blir ett viktigt steg för att förändra arbetssättet.

Susanne Lundberg, rektor, och Pia Swärdh, biträdande rektor, på Nanny Palmkvistskolan, ser tydliga resultat av utbildningen. De lyfter det kollegiala lärandet som en framgångsfaktor. Genom diskussioner om undervisning och didaktik vänder lärarna spegelbilden mot sig själva. De förändrar och utvecklar sina undervisningsmetoder för att matcha allas behov i klassrummet - en anpassning på gruppnivå.

Vi ser att det har skett en progression i lärarnas kompetens i att arbeta för en mer likvärdig undervisning som är kopplad till differentierad undervisning. Det har lett till en positiv utveckling i elevernas resultat.

Leken utvecklar
På Förskolan Nyckelpigan i Norrköping har alla pedagoger deltagit i en processutbildning om leken. Rektor Linda Ringström menar att utbildningen har inneburit en förändringsprocess där pedagogernas förhållningssätt till leken ändrats med tiden. Det har handlat om att utmana sig själv, sin syn på leken och vad man tror sig veta. 

Vi ska inte tro, vi ska veta. Och det gör vi nu. Tidigare trodde vi att leken fungerade väl men med våra nya ”lekglasögon” ser vi saker vi inte reflekterade över tidigare. Nu kan vi hjälpa barnen på ett annat och bättre sätt, så att de kan fördjupa sin lek och utvecklas.

Förskolan Nyckelpigan är nu lekcertifierad och det märks i arbetet med barnen. Pedagogernas syn på leken har förändrats vilket har gett resultat. Språkutvecklingen har förbättrats och det sociala samspelet mellan barnen har utvecklats. Pedagogerna har kunskap om hur de kan bidra i barnens lek, de deltar aktivt för att den ska kunna fördjupas och utveckla språket.

Och det är det processutbildningarna syftar till. Att skapa en förändring i undervisningen som kommer barnen och eleverna till del.

– Vårt mål är att våra processutbildningar ska bidra till att skapa en utbildning där varje barn i förskolan och skolan får förutsättningar att utvecklas och lära, säger Malin Ring och Tobias Ludvigson, Gothia Kompetens.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra processutbildningar inom förskola och skola? Kontakta Kalle eller Binjamin för mer information:


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Närbild på skolelev bakifrån under en lärarledd lektion

Lektionsdesign för en undervisning som inkluderar alla elever

– Vi vill se en undervisning som bygger på att alla elever är inkluderade, säger Susanne Lundberg, rektor på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg. Ett viktigt steg för att nå dit är att låta alla lärare på skolan utbildas i differentierad undervisning genom lektionsdesign. Det har förändrat deras arbetssätt och förbättrat alla elevers förutsättningar i sin kunskapsutveckling.

Läs mer om Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg

Närbild på bokomslag: barn i gula stövlar som leker i vatten

Lekcertifierad förskola

Förskolan Nyckelpigan i Norrköping har tre tydliga fokus för verksamheten; lek, språkutveckling och jämställdhet. Rektor Linda Ringström ville specifikt höja statusen på leken som en viktig del i barnens undervisning. Därför lät hon alla pedagoger delta i en processutbildning. Nu är förskolan lekcertifierad vilket har lett till både en förbättrad språkutveckling och socialt samspel hos barnen.

Läs artikeln om förskolan Nyckelpigan i Norrköping