Lekcertifiera er förskola med Gothia Kompetens processutbildning

Förskolans läroplan, Lpfö 18, kräver att du som pedagog har en medveten hållning till leken. Ditt förhållningssätt ska uppmuntra till lek och utveckla arbetssätt som främjar lek, du ska uppmärksamma och undanröja faktorer som begränsar leken och vara aktivt närvarande, följa eller delta i leken på lämpliga sätt och utveckla miljöer som främjar lek.

Kundnöjdhet

Av 90 svarande pedagoger och skolledare rekommenderar 97% den här processutbildningen till andra.

Leken är en arena där barn iscensätter och använder förmågor som de ännu inte har, det Vygotskij kallar den möjliga utvecklingszonen. Lek utgör förskolans kärnverksamhet och språket är ett prioriterat utvecklingsområde. Därigenom kan vi i utbildningen ta tillvara lekens språkutvecklande kraft.

För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn där leken har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur du kan främja leken och samtidigt främja barnens språkutveckling.

Varför ska vi lekcertifiera oss?

Vi får ökad förståelse och kunskap om:

  • Lekandets egenvärden
  • Vikten av att skapa samsyn kring lekande och varför barn leker
  • Hur vi kan undersöka och förstå innebörden kring lek i läroplanen och barnkonventionen
  • Närgranskning av lekande och hur vi kan uppmärksamma faktorer som begränsar leken
  • Arbetssätt och miljöer som främjar leken
  • Pedagogens möjliga positioner i barns lekande
  • Barns lekagens och lekstyrka
  • Lekfrämjande miljöer

Utbildningen avslutas med att varje processgrupp gör ett fördjupningsarbete som presenteras i en certifieringsceremoni. 

Om processutbildningen Lekcertifiering

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt. Ämnesexperten Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare, föreläser i förinspelade föreläsningar om lekande och handleder processledare under utbildningens gång.

Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen. Det genomförs även en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.

Tidsåtgång

Utbildningen sträcker sig över minst ett år, med fem föreläsningar med arbetsuppgifter och träffar för kollegialt arbete mellan varje föreläsning. Därefter gör deltagarna fördjupningsarbeten i grupp och avslutar med certifiering.

Material till utbildningen 

Boken Värna barns lekstyrka är utgångspunkten för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform.

Vi har fått ett gemensamt yrkesspråk som stärker, förstärker och skapar gemenskap.

Marie Eriksson, molndal.se: läs hela artikeln om lekcertifieringen i Mölndal på molndal.se

Leken spelar en stor roll i barnens språkutveckling och är viktig för att kunna sätta ord på sin vardag och känslor, för att bearbeta händelser och öva sig i det sociala samspelet.

Linda Ringström, rektor för förskolan Nyckelpigan i Norrköping. Läs hela intervjun här om Nyckelpigans lekcertifiering.

Jag ville ta ytterligare ett steg för att på allvar möta kraven från läroplanen och våra gemensamma mål kring leken. När jag fick veta mer om lekcertifieringskursen som Margareta Öhman håller i kändes den helt rätt för oss. Vi fick chansen att vara föregångare inom detta och efter att vi tog chansen att certifiera oss har andra kommuner och förskolor följt efter. Det känns både viktigt och roligt. Jag är väldigt stolt över vår satsning!

Lotta Österman Eriksson, driver fyra kommunala förskolor på Värmdö

Lekcertifierad förskola - logotyp | © Gothia Kompetens


Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Webbinarium: Låt leken ta plats

Författare och föreläsare Margareta Öhman djupdyker i lekandets egenvärden, varför barn leker, vuxnas roll som medlekare och vikten av samsyn kring lekande i förskolan. Därefter möter Margareta förskolläraren Johanna Eriksson, som delar med sig av hur ökad kunskap om leken har förändrat arbets- och förhållningssätt efter att alla pedagoger i förskolan lekcertifierat sig.

Ta chansen och ge dig själv en stund av inspiration!

Margareta berättar om lekcertifieringen

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut, författare och föreläsare. Hon har skrivit flertalet böcker, bland andra Värna barns lekstyrka och Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande.

I filmen kan du se Margareta berätta mer om processutbildningen Lekcertifiering.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Lekcertifiering med Margareta Öhman är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.