Vi vill se en undervisning som bygger på att alla elever är inkluderade.

– Vi vill se en undervisning som bygger på att alla elever är inkluderade, säger Susanne Lundberg, rektor på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg. Ett viktigt steg för att nå dit är att låta alla lärare på skolan utbildas i differentierad undervisning genom lektionsdesign. Det har förändrat deras arbetssätt och förbättrat alla elevers förutsättningar i sin kunskapsutveckling.

Nanny Palmkvistskolans målsättning om likvärdighet och motto ”Alla barns klassrum” ställer höga krav på både rektorer och lärare. Ett analysarbete utifrån resultat visade att det i varje klassrum fanns elever där skolan inte nådde den önskade progressionen med undervisningen. För att nå och stötta den utvecklingen deltar samtliga lärare på Nanny Palmkvistskolan i en processutbildning om lektionsdesign för explicit och differentierad undervisning.

Vi vill se en undervisning där alla elever har möjlighet att lyckas i sin kunskapsutveckling.

– Vi vill att alla elever inkluderas i undervisningen. Vi vill se en undervisning där alla elever har möjlighet att lyckas i sin kunskapsutveckling och där lärare känner att de äger hur de styr och stödjer elevernas utveckling mot måluppfyllelse, säger Susanne Lundberg, rektor.

Under snart ett år har lärarkåren fördjupat sig i lektionsdesign tillsammans med Gothia Kompetens och ämnesexperten och specialpedagogen Helena Wallberg. Syftet med utbildningen är att nå en likvärdighet i undervisningen i klassrummen där alla elever är inkluderade och delaktiga.

Kollegialt lärande
Utbildningen består av föreläsningar, workshoppar, läsning av boken Lektionsdesign, diskussioner och reflektionsmöjligheter och återkopplande träffar med Helena Wallberg. Det är en utbildning som hakar i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och blivit ett viktigt steg för att förändra arbetssättet. Det kollegiala lärandet har varit en viktig del i processutbildningen och Pia Swärdh, biträdande rektor, lyfter diskussionerna om undervisning och didaktik som särskilt värdefulla.

– Parallellt med arbetet för en differentierad undervisning har det systematiska kvalitetsarbetet bedrivits för att skapa förståelse för hur strukturen stödjer målarbetet. Vad blir "min" insats kopplat till gruppen jag har framför mig? Vad behöver "jag" ta reda på för att kunna nå framgång med undervisningen för alla elever i klassrummet, säger Pia Swärdh, biträdande rektor.

Drygt halvvägs in i processutbildningen syns tydliga resultat. Lärarna är i en process att utveckla nytt förhållningssätt till undervisningen.  Deras kompetens att arbeta för en mer likvärdig undervisning med fler metoder och verktyg har förbättrats och det sker en utveckling i klassrummen som Pia Swärdh och Susanne Lundberg kopplar till differentierad undervisning. 

Lärarna har förändrat sitt arbetssätt vilket förbättrar elevernas inlärningssituation.

– Lärarna har förändrat sitt arbetssätt vilket förbättrar elevernas inlärningssituation. På längre sikt kommer vi även kunna se resultat av att vi arbetar mer förebyggande och främjande, säger Susanne Lundberg.

Utveckling över tid
Både Pia Swärdh och Susanne Lundberg menar att en av framgångsfaktorerna är att låta utbildningen löpa över tid och avsätta mycket tid till kollegiet att prata pedagogik och undervisning. Att läsa en bok på sin egen kammare eller lyssna till en föreläsare kan ge inspiration för stunden men ger inte den förändring som behövs för att utveckla verksamheten.

Det är i den reflekterande dialogen om vad som fungerar, vad som behöver förändras eller förbättras i undervisningen som förbättringsarbetet sker.

– Det är i den reflekterande dialogen om vad som fungerar, vad som behöver förändras eller förbättras i undervisningen som förbättringsarbetet sker. Genom en kollegial utbildningsinsats där lärarna får testa, möjlighet att prova igen och spegla sig i varandra som det ges möjlighet till förbättring, säger Pia Swärdh.


Text: Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto högst upp på sidan av Taylor Wilcox / Unsplash.com

Om Nanny Palmkvistskolan

Susanne Lundberg och Pia Swärdh, Nanny Palmkvistskolan

Nanny Palmkvistskolan är en kommunal skola i Helsingborg med cirka 450 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Susanne Lundberg (t.v.) är rektor på Nanny Palmkvistskolan sedan 11 år.

Pia Swärdh (t.h.) är biträdande rektor på Nanny Palmkvistskolan sedan 6 år.


Vill du veta mer om processutbildningen om lektionsdesign? Kontakta Kalle eller Binjamin för mer information:


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen? Dra då nytta av kollektiv intelligens för att utveckla verksamheten.

Läs artikeln om kollektiv intelligens

Kalle Norwald - författare på Gothia Kompetens

Undervisa om sexualitet

– Jag möter många lärare som trots att de gärna vill, inte är bekväma med att undervisa i sexualfrågor. Det beror både på att upplever en kunskapsbrist och på att ämnet fortfarande är laddat, säger Kalle Norwald, sexolog, och för många känd som rådgivare i ett tv-program på Svt.

Läs intervjun med Kalle Norwald