Förbättrad språkutveckling och socialt samspel hos barnen genom lekcertifiering

Leken spelar en stor roll i barnens språkutveckling och är viktig för att kunna sätta ord på sin vardag och känslor, för att bearbeta händelser och öva sig i det sociala samspelet. /rektor Linda Ringström

Förskolan Nyckelpigan i Norrköping har tre tydliga fokus för verksamheten; lek, språkutveckling och jämställdhet. Rektor Linda Ringström ville specifikt höja statusen på leken som en viktig del i barnens undervisning. Därför lät hon alla pedagoger delta i en processutbildning. Nu är förskolan lekcertifierad vilket har lett till både en förbättrad språkutveckling och socialt samspel hos barnen.

– Leken spelar en stor roll i barnens språkutveckling och är viktig för att kunna sätta ord på sin vardag och känslor, för att bearbeta händelser och öva sig i det sociala samspelet. Jag ville att vi skulle ha mer kunskap om det, säger Linda Ringström.

Valet föll på Gothia Kompetens processutbildning Lekcertifiering. Under nästan ett år deltog alla pedagoger i utbildningen. Processutbildningen innebar föreläsningar med ämnesexperten och psykologen Margareta Öhman, uppgifter att genomföra i barngruppen, läsning av boken Värna barns lekstyrka och ett kollegialt lärande med diskussioner och reflektioner. 

Linda Ringström menar att det täta samarbetet med Gothia Kompetens var extra värdefullt. Utbildningen anpassades för att pedagogerna skulle få feedback på sina uppgifter, något som gav djupare diskussioner och ledde till en bättre förståelse. Pedagogerna har nu en samsyn och en gemensam plattform att stå på trots olika erfarenheter och kompetenser.

Det kollegiala lärandet har varit väldigt viktigt för att alla ska utvecklas.

Fördelar med kollegialt lärande i förskolan
– Jag tror på det här arbetssättet. Vi har läst, reflekterat, diskuterat och observerat tillsammans. Det kollegiala lärandet har varit väldigt viktigt för att alla ska utvecklas, säger Linda Ringström.

Utbildningen har både inneburit en utbildningsprocess och en förändringsprocess där pedagogernas förhållningssätt till leken har ändrats med tiden. Att utmana sig själv, sina sanningar och sin syn på leken och vad man tror sig veta.

Vi ska inte tro, vi ska veta. Och det gör vi nu.

– Vi ska inte tro, vi ska veta. Och det gör vi nu. Tidigare trodde vi att leken fungerade väl men med de här nya ”lekglasögonen” ser vi saker som vi inte reflekterade över tidigare. Nu kan vi hjälpa barnen på ett annat och bättre sätt, så att de kan fördjupa sin lek och utvecklas.

Förskolan Nyckelpigan är nu lekcertifierad och det märks i arbetet med barnen. Pedagogernas syn på leken har förändrats vilket har gett resultat. Språkutvecklingen har förbättrats och det sociala samspelet mellan barnen har utvecklats. Pedagogerna har kunskap om hur de kan bidra i barnens lek, de deltar aktivt för att den ska kunna fördjupas och utveckla språket.

Att vi ser så tydliga resultat av utbildningen stärker också pedagogerna i deras arbete.

– Att vi ser så tydliga resultat av utbildningen stärker också pedagogerna i deras arbete. Det ger också styrka till att vi ska fortsätta arbeta med leken som en viktig del i barnens undervisning, säger Linda Ringström.

Om förskolan Nyckelpigan 
Nyckelpigan är en kommunal förskola i Norrköping med fokus på språkutveckling och leken. Förskolans lärmiljöer inbjuder till lek och språkutveckling och satsar på läsinlärning med utlåning av böcker till familjerna. De pedagogiska ställningstagandena sammanfattas i värdeorden trygghet, glädje, delaktighet, lärande och professionellt förhållningssätt där den pedagogiska grundsynen är en tro på det kompetenta barnet. 

Rektor Linda Ringström

Linda Ringström - rektor på förskolan Nyckelpigan

Linda Ringström är rektor för förskolan Nyckelpigan. Hon är fritidspedagog i grunden och gick rektorsutbildningen 2017-2020.


Lekcertifierad förskola - Gothia KompetensVill ni veta mer om hur ni kan lekcertifiera er förskola? Kontakta Kalle eller Binjamin för mer information:


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

"Lekandet har ett eget värde"

Förskolans läroplan, Lpfö 18, slår inte bara fast att lek ska ha en central plats i barns utbildning. Den lyfter också fram att leken har betydelse för barns hälsa och välbefinnande och att det är leken i sig som är viktig för barnen. 

– Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka, säger leg. psykolog Margareta Öhman.

Läs intervjun med Margareta Öhman

Akvarellmålning i närbild - språkleka i förskolan

Språklekar för att ge barn ett rikt språk

I varje förskolegrupp finns det flera barn med språksvårigheter som inte tar till sig av det vanliga språkbadet som de flesta barn gör. De behöver öva språket på ett mer specifikt sätt, både i förskolan och hemma. Logopeden Catarina Sjöberg har därför tagit fram roliga språklekar för att ge barnen övning och förutsättningar till ett rikt språk.

Läs intervjun med logopeden Catarina Sjöberg