Processutbildning om att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever

Fritidshemmen har ett viktigt uppdrag att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever. För att kunna utföra uppdraget på bästa sätt behövs ökad kunskap hos fritidslärare och fritidspedagoger. Den här processutbildningen ger en gedigen förståelse och kunskap för att kunna utveckla fritidshemmets undervisning och verksamhet.

Syfte med processutbidningen Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmets uppdrag – likvärdig utbildning är en processutbildning om arbete och undervisning i fritidshemmet och ger en djupare förståelse för begreppet likvärdighet. Utbildningen syftar till att ge en gedigen kunskap för att förstå fritidshemmets unika uppdrag i skolväsendet och om verksamhetens viktiga uppgift att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever att ta sig vidare i livet och skolsystemet. 

Processutbildningens målgrupper
Processutbildningen vänder sig till alla fritidslärare, fritidspedagoger och övriga pedagoger i grundskolan samt utvecklingsledare för arbetet i fritidshem.

Processutbildningen ger kunskap 
Processutbildningen ger kunskap om undervisning, utbildning, kvalitetsarbete och likvärdighet i fritidshemmet.

Innehållet i processutbildningen

  • Undervisning i fritidshemmet - hur kan undervisningsbegreppet tolkas i fritidshemmets verksamhet.
  • Hur verksamheten kan planeras och utvärderas för att stärka att eleverna får del av ett likvärdigt innehåll
  • Likvärdighet genom kvalitetsarbete.
  • Fritidshemspersonalens tre arbetsområden eller kärnverksamheter.
  • Rastverksamhet i praktiken.
  • Att skapa progression i lärande och undervisning
  • Att differentiera undervisningen utifrån olika elevers behov för att skapa likvärdighet.
  • Kollegialt lärande – att arbeta med kollegialt lärande och dra erfarenheter ur de egna upplevelserna av likvärdighet.

Dessutom visar utbildningen hur verksamheten kan organiseras samt hur lärandet och likvärdigheten kan utvärderas. Utbildningen går även igenom vad forskning, inspektionsrapporter och teori säger om utfallet av utbildningen i fritidshem.

Upplägg av processutbildningen
Processutbildningen består av förinspelade föreläsningar med Ann S. Pilgren, workshopsövningar och diskussionsfrågor. Det ges även möjlighet att reflektera kring innehållet med hjälp av frågor och uppgifter – både individuellt och i grupp. 

Utbildningen sker på plats i skolan och drivs framåt av skolans egna processledare. Gothia Kompetens processägare är med som ett stöd för skolan under hela utbildningen samt håller i introduktionen med processledarna och stämmer löpande av arbetet.

Material samlat i lärplattformen
Boken Uppdrag fritidshem – skapa likvärdig utbildning är utgångspunkten för processutbildningen. Ytterligare material som underlag för processarbetet med workshopsövningar finns samlat på en digital plattform.

Processutbildningens ämnesexpert

Ann S. Pihlgren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Ann S. Pilgren är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.