Gothia Kompetens finns med hela vägen – processutbildningar med kollegialt lärande

Vi erbjuder processutbildningar inom både skola och förskola. Om du är mer intresserad av förskola, klicka här: processutbildningar för förskolan.

Vi finns med hela vägen

Våra processutbildningar är gedigna utbildningspaket som vi vet fungerar. Genom expertkunskaper och ett strukturerat kollegialt lärande får vi med alla lärare på skolan i en gemensam utveckling. Våra processägare lotsar er genom utbildningen och ger er den stöttning ni behöver i processens alla steg. 

Vi finns med hela vägen – ända in i mål.

Faktorer för en framgångsrik processutbildning 

 • Utbildningen sker över tid – en lärandeprocess för att nå förändring och utveckling.
 • Kollegialt lärande med övningar, diskussioner och reflektion samt aktiviteter som tillämpas i undervisningen.
 • Skickliga lärare på skolan får rollen som processledare och leder sina kollegor genom utbildningen. 
 • Tydliga mål för utbildningen – kommunicerat och förankrat i kollegiet.

Med våra processutbildningar får du alltid:

 • Dedikerad processägare från Gothia Kompetens som leder processen från start till mål.
 • Live-föreläsning med ämnesexperten.
 • Återkopplande samtal med experten för skolans processledare.
 • Omfattande material och instruktioner till kollegiala workshoppar, det vi kallar lärverkstäder.
 • Vägledning av processägarna.
 • Kontinuerligt stöd till skolledaren för en framgångsrik utbildning.
 • Allt material samlat i vår digitala lärplattform.

Processägaren lotsar skolledare och skolans processledare

Våra processägare lägger upp processutbildningen så att den passar er skolas organisation. Tillsammans kommer vi överens om en tidsplan som fungerar för verksamheten. Processägaren lotsar skolans rektor och processledare genom hela utbildningen och finns med som stöd och bollplank.

Lärande behöver få ta tid

Våra processutbildningar består av en kombination av föreläsningar, kollegiala lärverkstäder, inläsning av kunskap och återkopplande samtal. Vi vet att utbildning behöver ta tid för att få effekt, vilket det generella årsshjulet nedanför illustrerar. 

Våra processägare

Våra processägare för Gothia Kompetens processutbildningar inom skola lotsar er genom utbildningen och ger er den stöttning ni behöver i processens alla steg. Vi finns med hela vägen – ända in i mål.

Åsa Larsson - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processägare Åsa Larsson är även gymnasielärare inom religion och matematik och var tidigare journalist på Skolvärlden.

Nicole Hamdahl - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processägare Nicole Hamdahl har mångårig bakgrund inom skolan, bland annat som förstelärare med uppdraget att leda skolans digitalisering. Hon ingick då i utvecklingsgruppen som ledde kollegialt lärande kring differentiering och design av undervisningen. 

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Mer om våra processutbildningar för skolan