Vi vet att våra processutbildningar fungerar

Genom expertkunskaper och ett strukturerat kollegialt lärande får vi med alla lärare på skolan i en gemensam utveckling. Och vi finns med er hela vägen.

Här har vi samlat omdömen och kommentarer från skolor som vi har arbetat med. Hoppas att deras åsikter kan hjälpa dig i ditt val av kompetensutveckling. Läs mer om våra utbildningar här.

Vi erbjuder processutbildningar inom både skola och förskola. Om du är mer intresserad av förskola, klicka här: processutbildningar för förskolan.

Det är en styrka att vi lär oss tillsammans. Fördelen att utbilda hela kåren är att vi gemensamt lär oss så att vi kan reflektera, prova, implementera och utveckla – tillsammans.

Aleksandro Kapor, biträdande rektor

Skulle du rekommendera utbildningen till andra lärare/skolor?
43 svar.

Diagram - kundcase - processutbildningar för skolan

Vilket är ditt helhetsintryck av processutbildningen?
43 svar.

Diagram - kundcase - processutbildningar för skolan

Hur fungerar formen med föreläsningar, workshoppar och att testa aktiviteter i den egna undervisningen?
24 svar.

Diagram - kundcase - processutbildningar för skolan

Hur har workshopparna fungerat?
43 svar.
 

Diagram - kundcase - processutbildningar för skolan

Glad lärare med elever i ett klassrum

"Processutbildningen har varit välarbetad och genomtänkt."
Rosenkulla skola i Nyköping satsade under läsåret 2022–2023 på en kompetensutvecklingsinsats för samtliga lärare och genomförde processutbildningen Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning. Här berättar Josefin Thorsten, lärare på Rosenkulla skola och processledare under utbildningen, mer om vad processutbildningen gav henne och kollegiet.
Läs intervjun med Josefin Thorsten om utbildningen i lektionsdesign.

Närbild på skolelev bakifrån under en lärarledd lektion

Lektionsdesign för en undervisning som inkluderar alla elever
– Vi vill se en undervisning som bygger på att alla elever är inkluderade, säger Susanne Lundberg, rektor på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg. Ett viktigt steg för att nå dit är att låta alla lärare på skolan utbildas i differentierad undervisning genom lektionsdesign. Det har förändrat deras arbetssätt och förbättrat alla elevers förutsättningar i sin kunskapsutveckling.
Läs intervjun med rektor Susanne Lundberg och biträdande rektor Pia Swärdh.

Tre glada kollegor som arbetar - Gothia Kompetens Processutbildning

Anpassad processutbildning ger skolutveckling
Brunnsängskolan i Södertälje har genomgått en processutbildning med fokus på differentierad undervisning och lektionsdesign. Under två terminer har 75 lärare från F-9 deltagit i föreläsningar och workshops. Biträdande rektor Aleksandro Kapor berättar:
– Det är de faktiska behoven på vår skola som har styrt processutbildningen. De har prioriterats från dag ett.
Intervju med Brunnsängskolans biträdande rektor Aleksandro Kapor.

Genom en kollegial utbildningsinsats där lärarna får testa, möjlighet att prova igen och spegla sig i varandra ges möjlighet till förbättring.

Pia Swärdh, biträdande rektor på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Mer om våra processutbildningar för skolan