Bok/Broschyr

Värsta bästa jobbet

Att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Värsta bästa jobbet
Provläs

Sagt om

Värsta bästa jobbet ger läsaren en inblick i olika resurspersoners roll och uppdrag i skolan, vilket även beskrivs genom berättelser från deras vardag. Läsaren ges en kort information om vanliga neuropsykiatriska diagnoser och andra utmaningar som en resursperson möter. Den senare delen av boken ger olika verktyg för att göra ett gott arbete och samtidigt vara varsam om sig själv. Det handlar om att bygga relationer, skapa rutiner, se över studiemiljön och att själv klara att behålla lugnet. Boken är mycket bra, välskriven och vänder sig till den som är nyanställd eller utbildar sig till resursperson för skolelever.

Lektör Therese Nordholm,Ur BTJ-häften nr 13, 2019

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev