Att vara resurs för elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, (npf), kräver såväl kunskap om npf som strategier och verktyg för att stötta eleven. Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö har tillsammans skrivit en bok för att hjälpa skolans resurser att få bättre förutsättningar för sitt arbete. Här berättar de mer om sin bok Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd.

– Personer som jobbar som resurser gör ett viktigt jobb och får ett stort ansvar. De behöver rätt förutsättningar och kunskap för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt, säger Carolina Lindberg, pedagog och socionom, som också själv har arbetat som resurs.

Varför har ni skrivit boken?

– Vi vet att det finns ett stort behov av fortbildning och stöd för skolans resurser. De behöver bland annat få mer kunskap om npf för att förstå eleven bakom diagnosen och även få klara riktlinjer för sitt uppdrag, säger Malin Valsö, leg.psykolog som även vill rekommendera rektorerna att läsa boken.

– Skolan är den största skyddsfaktorn för att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap. Därför behöver de här eleverna komma till skolan och få kunskap, och utvecklas.

– Rektorerna har givetvis en avgörande roll i hur skolan organiserar arbetet med elever med resurser och hur samarbetet mellan lärare och resurs ska fungera. Även de här elevernas kunskapsprogression är lärarens ansvar, inte resursens. Det är viktigt att det tydliggörs, säger Malin Valsö.

Författartrion hoppas att boken ska förmedla kunskap, ge hopp och förståelse för eleverna som de jobbar med. De vill ge resurserna framgångsrika strategier och verktyg för hur de kan göra för att stärka eleverna på bästa sätt. En bok som både ger kunskap och bättre förutsättningar för resurserna.

Tarek Eddib är utbildad barnskötare och har arbetat som elevassistent i flera år. Det är ett yrke som han uppskattar även om det ibland kan kräva mycket. Men framgångarna överväger många av svårigheterna.

– När du lyckas tillsammans med din elev, även om det är en liten sak som till slut fungerar, då är det lilla framsteget stort och ger energi för lång tid framöver. Som resurs gör du en enorm skillnad för individen, säger Tarek Eddib.

Vad är era bästa råd till resurserna?

  • Tänk långsiktigt – det finns ingen snabb lösning. Ge inte upp.  
  • Hitta en god förebild som du kan iaktta, härma och ta inspiration från.
  • Ha roligt på jobbet.
  • Samarbeta med lärarna.

Om boken
Värsta bästa jobbet att arbeta som resurs för elever med autism och adhd ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt framgångsrika strategier och verktyg för att bemöta och stärka eleverna. Boken reder också ut vad resursens uppdrag går ut på, vad som förväntas av dem och var gränserna går.


 

Om boken
Värsta bästa jobbet att arbeta som resurs för elever med autism och adhd ger kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt framgångsrika strategier och verktyg för att bemöta och stärka eleverna. Boken reder också ut vad resursens uppdrag går ut på, vad som förväntas av dem och var gränserna går.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.