En webbkurs för verksamma inom pedagogisk omsorg och förskola

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med omsorg och undervisning under barnens första tid i förskolan? Vår webbkurs ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Även om vi jobbat länge, gått mycket kurser, läst och kan detta så kände vi stor inspiration och nytändning när vi gick webbkursen Toddlare i förskolan med Lena Edlund. Webbkursen hade ett bra upplägg med både text och film. Konkreta exempel, kopplingar till läroplanen och med tydlighet som gör att det känns vardagsnära och genomförbart. Arbetet med toddlare är viktigt och lägger grunden för barnens hela förskoletid! 

Sofie Källhage & Josefin Malm, förskollärare som driver Förskolepodden

Denna webbutbildning är skapad för att ge påfyllning av kunskap och inspiration till dig som arbetar med toddlarna i förskolan. 

Kursen beskriver hur du kan arbeta med omsorg och undervisning under barnens första period i förskolan. Den behandlar hur du kan arbeta under introduktionen för att toddlarna ska uppleva trygghet, glädje och lust att lära, och hur du kan skapa en god grund för samverkan med vårdnadshavarna. Kursen tar upp olika aspekter som är viktiga för att uppfylla läroplanens intentioner, såsom vikten av rutiner, en omsorgsfull utbildning, toddlares lekstrategier, språkutveckling, lärmiljö och hur undervisning kan anpassas till de yngsta barnen. Kursens innehåll kopplas till vetenskaplig grund på ett lättbegripligt sätt.

Webbkursen Toddlarna i förskolan med Lena Edlund är framtagen för att kunna använda för egen utveckling och lärande men också som ett verktyg för kollegialt lärande. Läs, stanna upp, fundera och gå tillbaka, eller gå igenom webbkursen i ett svep. Du bestämmer.

Investera i din kompetensutveckling och utvecklas som barnskötare och förskollärare.

I webbkursen Toddlarna i förskolan – omsorg, lek och lärande får du kunskap om hur:

  • förskolan kan arbeta med läroplanens innehåll utifrån toddlares behov och intressen.
  • förskolan kan organisera och planera undervisning som är anpassad till toddlarna.
  • lärmiljön kan utformas på bästa sätt för att toddlarna ska kunna leka, kommunicera och lära.
  • samverkan med vårdnadshavare kan planeras och genomföras från starten i förskolan.
  • Övningar och reflektionsfrågor för ytterligare fördjupning.

Målgrupp för webbkursen Toddlarna i förskolan
Kursen är framtagen för yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men passar även för studerande inom barnskötar- och förskollärarutbildningen.

Pris: 799 kr per person exkl. moms för sex månaders tillgång till webbkursen.

Så anmäler du dig till webbkursen
Om du vill anmäla dig och dina kollegor eller har andra frågor, kontakta Binjamin eller Kalle:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Mer om webbkursens innehåll
Nedanför kan du se en film om webbkursen Toddlarna i förskolan – omsorg, lek och lärande.

Lena Edlund - föreläsare på Gothia Kompetens

Kursledaren Lena Edlund är leg. lärare i fritidshem men har huvudsakligen arbetat som förskollärare i förskolan, oftast med de yngsta barnen. Hon har även varit rektor i förskolan och arbetar nu som fortbildare och författare. Lena intresserar sig särskilt för hur vi kan utveckla arbetet med förskolans yngsta barn, toddlarna, något som hon tycker att vi alltför sällan diskuterar och riktar blicken mot. Ofta försöker pedagoger översätta undervisning från de äldre barnen till toddlarna, men Lena vill lyfta fram det speciella i toddlarnas utforskande och hur pedagoger kan anpassa och utveckla undervisningen till detta. Lena har skrivit två böcker och är redaktör för en antologi, alla med de yngsta barnen – toddlarna – i fokus.

Foto av Marcus Gustafsson.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Anmälan till webbkursen Toddlarna i förskolan

Om du vill anmäla dig och dina kollegor eller har andra frågor, kontakta Binjamin eller Kalle:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312