Verktygen för att lyckas i förskolans kvalitetsarbete

Tanken med systematiskt kvalitetsarbete är att få syn på vad vi gör, varför vi gör det och vad effekterna blir. Ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar är avgörande för att skapa en utbildning av hög kvalitet. Denna processutbildning ger dig och ditt arbetslag verktygen för att lyckas i kvalitetsarbetet.

Kundnöjdhet

Av 13 svarande pedagoger och skolledare rekommenderar 100% den här processutbildningen till andra.

Arbetslaget ska systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera om utbildningen skapar förutsättningar för alla barn att nå målen i förskolans läroplan. Det innebär att förskollärare och barnskötare behöver använda sin yrkesskicklighet för att få syn på hur utbildningen ska anpassas till barngruppen och vilken undervisning som är lämplig att genomföra.

Denna utbildning ger dig och ditt arbetslag teoretiska och praktiska kunskaper inom tre områden:

  1. Introduktion - Vad systematiskt kvalitetsarbete är och varför det behövs
  2. Planera, genomföra och dokumentera utbildning och undervisning
  3. Utvärdera och utveckla utbildning och undervisning

Varför en utbildning om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

  • Ni får ökad kunskap om vad systematiskt kvalitetsarbete är och vilket ansvar var och en från huvudman till pedagog har.
  • Ni får ökad kunskap om hur ni sätter smarta mål som är mätbara.
  • Ni får ökad kunskap om hur och vikten av att aktivt planera och följa upp för ökad måluppfyllelse.
  • Ni får ökad kunskap om hur ni kan fånga upp varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. 
  • Ni får kunskap om hur ni kan analysera varför det blev som det blev och sedan utveckla verksamheten utifrån detta och på så sätt öka förskolans kvalitet.

Om processutbildningen Systematisk kvalitetsarbete i förskolan

Utbildningen sker på plats i förskolan. Gothia Kompetens ger under hela utbildningen stöd till förskolans egna processledare att leda kollegialt lärande och driva utbildningen framåt. Ämnesexperten Susanne Svedberg föreläser digitalt eller fysiskt om systematiskt kvalitetsarbetet och kan även bistå med handledning under utbildningens gång.

Vid varje tillfälle delas en arbetsuppgift/övning ut. Den arbetar deltagare med på hemmaplan både individuellt och i grupp mellan varje tillfällena.

Utvalda processledare i förskolan leder de kollegiala träffarna och stöttar kollegorna. Processledarna får inledningsvis en kurs i processledning och kollegialt lärande.

En enkät om förväntningar går ut till samtliga deltagare inledningsvis och mot slutet utvärderas utbildningen. Vid längre utbildningar genomförs en enkät om arbetsprocessen i mitten av utbildningen.

Tidsåtgång
Utbildningen sträcker sig över minst en termin, med förslagsvis tre föreläsningar med arbetsuppgifter och träffar för kollegialt arbete mellan varje föreläsning. Alternativt pågår utbildningen över två terminer med mer tid att genomföra olika arbetsuppgifter.

Material till utbildningen
Boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning är utgångspunkten för processutbildningen. Allt annat material som behövs för att genomföra processutbildningen finns samlat på en digital plattform.

Processutbildningens ämnesexpert

Susanne Svedberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Susanne Svedberg

Susanne Svedberg är leg. förskollärare och arbetar som kvalitetscontroller på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Hon har gedigen erfarenhet som rektor i förskolan och är en uppskattad föreläsare kring systematiskt kvalitetsarbete och professionellt förhållningssätt i förskolan.

Susanne Svedberg är författare till böckerna Professionell i förskolan och Systematisk kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

I den här filmen berättar vi på Gothia Kompetens och ämnesexperten Susanne Svedberg om processutbildningen Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och hur den ger dig och ditt arbetslag verktygen för att lyckas i kvalitetsarbetet.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Processutvecklande utbildning förmedlar kunskaper OCH skapar en utvecklingsprocess som gör att varje individ utvecklas både personligen och kunskapsmässigt, långt efter det att utbildningen är avslutad. Processutbildningen Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan med Susanne Svedberg är ett exempel på de utbildningar vi erbjuder inom Gothia Processutbildning - Förskola.