Vårt ansvar att barnen får sina rättigheter och kan använda dem.

Från och med första januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Det gäller naturligtvis även förskolan. Men följer vi inte redan barnkonventionen? ”Inte alltid”, menar Åsa Ekman, barnrättskonsult, som länge har arbetat med barnkonventionen i förskolor och skolor.
– Det kan upplevas som att vi redan arbetar med barnets rättigheter i förskolan, men ibland problematiserar vi det inte tillräckligt mycket. Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i. Men inte för varje barn, inte hela tiden. Barns rättigheter kränks varje dag, överallt, även där du bor och arbetar. Därför behöver vi prata mer om det och hur vi kan bli bättre på att leva upp till de krav som barnkonventionen ställer på oss. Det är vi vuxna som har ansvar för att barnen får sina rättigheter och kan använda sig av dem.

Jag vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen.

Vad innebär den nya lagen konkret för förskolan och de som jobbar i den?
– Det beror på hur man väljer att hantera det. Om man gör som man alltid har gjort så blir det ingen förändring. Men om man tar det på allvar så kommer det göra skillnad. Det handlar om mycket från det lilla till det stora. Barnkonventionen finns till för att barn ska få sina rättigheter, men det är genom oss vuxna det blir möjligt. Barn saknar makt och har ingen möjlighet att påverka. Det gäller att vi frågar dem, involverar dem och visar att deras åsikter, tankar och känslor också har betydelse.  

Barns rättigheter kränks varje dag runtom i Sverige, i varje kommun, varje dag.

Varför blev barnkonventionen lag?
– Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i och Sverige har också ambitionen att vara bästa landet för barn. Men det är inte världens bästa land för alla barn, hela tiden. Barns rättigheter kränks varje dag runtom i Sverige, i varje kommun, varje dag. Det är argument för att barnkonventionen blivit lag. Det finns många skäl till varför barnkonventionen blev lag, några av huvudargumenten brukar vara att:

  • Barns rättsliga ställning stärks.
  • Barnkonventionen har inte fått tillräckligt genomslag i beslutsprocesser eller verksamheter.
  • Tydliggöra att alla har skyldighet att jobba för att ett barnrättsbaserat synsätt ska gälla alla verksamheter som berör barn och unga.
  • Förtydligande att domstolar och rättstillkämpare ska beakta rättigheterna, att barnkonventionen blir direkt tillämpbar i domstolar.
  • Visa på att rättigheterna bildar en helhet och hänger ihop.
  • Kunna fylla i luckor där vi inte har lagar idag.

Men det handlar inte enbart om hur vi arbetar med det på förskolan, det gäller också förskolans plats i samhället.

– Hur ofta bjuds till exempel förskolor in till medborgarsamtal om kommunens framtid? Inte så ofta. Det är dags att personalen vågar ta plats för att på så sätt möjliggöra att barnens rättigheter lyfts och bevakas.


Övningar att göra tillsammans med barnen
Skapa en superhjälte som hjälper barn att få sina rättigheter. Rita, måla eller bygg en barnrättshjälte tillsammans. Vilka saker är det superhjälten kan hjälpa barnen med? Hur skulle den superhjälten se ut, vilka superkrafter skulle hen ha, har hen ett namn, var bor hen, har hen en ålder? Hur kan barnen kontakta barnrättshjälten? Vad tycker de vuxna om superhjälten?


I januari 2020 släpptes Åsa Ekmans bok Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan. I den beskriver hon vilka artiklar i barnkonventionen som det är extra viktigt att ha koll på i förskolan. Hon ger också konkreta exempel och övningar för arbetet med att öka barns förståelse för sina egna och mänskliga rättigheter.

Min ambition med den här boken är att ta fram ett enkelt, lättförståeligt, praktiskt och peppande stöd för de som arbetar i förskolan.

– Min ambition med den här boken är att ta fram ett enkelt, lättförståeligt, praktiskt och peppande stöd för de som arbetar i förskolan. Fokus ligger på att upptäcka, konkretisera och förverkliga några av de rättigheter som har nära anknytning till förskolan och som står i skollagen och i läroplanen.


Diskussionsfrågor i arbetslaget

  • Varför är det viktigt med en konvention för barn, när vi redan har mänskliga rättigheter som gäller alla människor?
  • På vilka sätt tror du att barnkonventionen hade sett ut om barn hade varit med och skrivit den?
  • Hur arbetar vi med barnkonventionen i vår förskola tillsammans med barnen?
  • Ge exempel på när de olika perspektiven blir synliga under en arbetsdag. Barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet.

Åsa Ekman är barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen. Hon har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund och är nyligen invald i Bris styrelse.

Åsa Ekman - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Åsa Ekman, barnrättskonsult, har skrivit Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan.

Foton av Marcus Gustafsson, Berling Media.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Förskolebarn tittar på en snigel | © Imgorthand / Getty Images

Barnets rättigheter i en hållbar förskola

"Artiklarna i barnkonventionen ska ses som en helhet, rättigheterna är universella och odelbara. De är alla lika viktiga och varje barn har rätt till alla rättigheterna."

Läs artikeln av Åsa Ekman

Fia med knuff i närbild på en förskola | © Gothia Kompetens

Grunden för ett livslångt lärande

"Att undervisa barn i förskolan kräver en lyhördhet för barnets signaler och att man som förskollärare förmår justera sina tankar och anpassa undervisningen till att svara på barnets signaler."

Läs artikeln av Ingrid Pramling Samuelsson