"Barnmorskan kan kickstarta motivation till förändring"

– Barnmorskan har en möjlighet att påverka hälsan för så många och under lång tid. De är superviktiga, säger specialistsjuksköterskan Sofia Trygg Lycke som föreläste på den digitala webbkonferensen Mödrahälsovård i praktiken 2020.

Mer än var tredje gravid kvinna i Sverige har övervikt eller fetma. Det innebär ökad risk för komplikationer vid graviditet och förlossning som kan drabba både kvinnorna själva och deras ofödda barn. Det är ett känsligt ämne men genom att våga prata om problemet finns en chans att vända utvecklingen. Sofia Trygg Lycke, som är utbildad i MI (Motiverande samtal), ser att den evidensbaserade samtalsmetoden kan hjälpa kvinnorna att förändra sina levnadsvanor.

– Vissa situationer i livet öppnar upp ett motivationsfönster till förändring av vanor. Ett sådant tillfälle är ofta vid graviditeten. Mycket i livet förändras i samband med den och det medför ofta naturliga tillfällen att stanna upp och reflektera. Någon som verkligen kan vara med och ”kickstarta” en motivation till förändring är självklart barnmorskan. 

– Jag önskar att varje barnmorska ska känna att det hon gör, varje dag, i varje samtal, är viktigt. Det är en möjlighet för henne att vara en del i en positiv förändringskedja. Men barnmorskan behöver inte göra all förändring. Hon behöver inte komma på en massa idéer om hur det ska gå till. Men om hon håller i samtalet på ett sätt som ökar motivationen, kan det påverka hälsan, inte bara för den gravida, utan också på barnet och kanske hela familjen. Det tycker jag är stort!

Du arbetar med MI (Motiverande samtal) för att kunna ta upp ett känsligt ämne på ett sätt som ökar motivationen och samarbetet. Kan du berätta mer om den samtalsmetoden?

– När det gäller levnadsvanor behöver vi i hälso- och sjukvården samarbeta med dem vi möter. De vet ofta vad och vilka förändringar som de själva skulle behöva göra och hur det bäst ska gå till. MI är ett sätt att möta och samtala med personer, på ett respektfullt och personcentrerat sätt. Det är en evidensbaserad samtalsmetod, med en stor bibliografi av vetenskapliga artiklar och det ger en trygghet för den som håller i samtalet. MI ger barnmorskan verktyg och nycklar för att locka fram den kunskapen, motivationen och förmågan hos personen hon möter.

Sofia Trygg Lycke är leg. specialistsjuksköterska inom barn och ungdom. Hon är grundutbildad i Psykoterapi, steg 1 och är utbildad i MI. Idag arbetar hon som vårdutvecklingsledare. Sofia har lång erfarenhet av samtal om övervikt, fetma och levnadsvanor med vuxna och familjer och hon har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat En viktig bok om övervikt.


LinkedIn - logotypFölj Gothia Kompetens Vård och omsorg på LinkedIn.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Berit Nordström - föreläsare på Gothia Kompetens

"Det finns inga perfekta föräldrar"

Hur blir man en tillräckligt bra förälder? Vilka föräldraförmågor behövs? Och vad behöver spädbarnet för att på sikt utvecklas till en välfungerande människa?

Läs intervjun med Berit Nordström, psykolog och forskare

Närbild på blommande träd

”Kvinnor accepterar inte längre nedsatt funktion efter förlossning”

– Vi behöver mer kunskap inom vården för att förebygga och behandla förlossningsskador. Det finns inte heller några nationella riktlinjer. Det är ett allvarligt problem som ytterst drabbar födande kvinnor, säger Ann Olsson, medicine doktor, som arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på barnmorskemottagning.

Läs intervjun med Ann Olsson