– Det viktigaste är ditt ledarskap, ditt förhållningssätt och ditt bemötande av eleverna, säger Åsa Sourander, specialpedagog och klasslärare, som har stor erfarenhet av att arbeta med utmanande grupper.

En klass med omotiverade och stökiga elever kan vara en rejäl utmaning. När bråken avlöser varandra och det är svårt att upprätthålla undervisningen är det lätt att tvivla och ge upp, även för en lärare med lång erfarenhet.

Men det går att komma tillrätta med situationen även om det kräver hårt arbete och ett stort engagemang. Med rätt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap är det möjligt att gå från oro till fokus i en omotiverad klass. 

John Steinberg är fil.dr i pedagogik och har skrivit ett femtiotal böcker om pedagogik och ledarskap. Genom hundratals observationer av skickliga pedagoger har han kommit fram till vilka framgångsfaktorerna är.

– Det stabila ledarskapet är grunden. Ungdomar och barn behöver stabilitet och ett konsekvent och pålitligt ledarskap, säger John Steinberg, som även poängterar vikten av värdegrundsarbetet för att lyfta elevernas styrkor.

Istället för att fokusera på elevens brister kan ett styrkeperspektiv stärka en positiv självbild. Det är ett förhållningssätt som gynnar inlärning och skapar förutsättningar för arbetsro och är en viktig del i skolans värdegrundsarbete. 

– Lyft det som fungerar, hitta elevens styrkor och bygg vidare på det säger Åsa Sourander som för några år sedan tog över en klass i kaos. Ett kaos hon lyckades vända till arbetsro.

Den utvecklingen beskrivs i boken Att vända en klass – från oro till fokus där hennes exempel varvas med John Steinbergs teoretiska avsnitt.

Var och hur ska jag börja i en klass som är omotiverad?

– Se till att fånga elevernas uppmärksamhet, deras intresse och lust för ämnet. Då tar du din plats som ledare i klassrummet, säger Åsa Sourander som också trycker på vikten att stärka elevernas tillit sin förmåga.

– De måste känna att de duger, att de har tillit till att de kan lära, att det är möjligt och att jag som deras lärare tror på dem. Tar man bort den tilliten för dem så drar man bort mattan under fötterna för dem. Det är förödande.

John och Åsa ger några råd på vägen för att ta sig an en omotiverad klass. 

  • Var extremt förberedd
  • Reflektera efter lektionen. Vad gick bra, vad gick sämre? Vad kan du skruva på och göra bättre nästa gång?
  • Inkludera föräldrana – oavsett om de kräver mycket eller aldrig hör av sig.
  • Lyft elevernas styrkor och jobba vidare med dem
  • Visa eleverna att du tror på deras förmåga 
  • Vinn elevernas förtroende
  • Ge inte upp, var envis!

I boken Att vända en klass redogör de för 32 principer för ett lyckat ledarskap som nyckeln till framgång.


 

John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor och är författare till ett 50-tal böcker. Åsa Sourander är specialpedagog vid barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun och tidigare klasslärare och författare till tre böcker i pedagogik.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.