Bok/Broschyr

Läranderonder i skolan

Skolutveckling med fokus på undervisning och lärande

Läranderonder i skolan
Provläs

Sagt om

Råden är praktiska och genomförbara. Målgruppen är bred, men i synnerhet lärare, skolledare och huvudmän torde kunna dra nytta av boken som en utgångspunkt för att genomföra skolutveckling med fokus på elevers lärande. Den språkliga nivån och det tydliga upplägget gör den lättillgänglig.

Linus Björk, BTJ-häftet nr 16, 2021

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev