Läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser. Det är ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare.

Johanna Kjellén, gymnasielärare och biträdande rektor

Det var i ett samarbete med Lee Teitel, professor vid Harvard Graduate School of Education och en av grundarna till läranderonder, som Johanna Kjellén kom i kontakt med arbetssättet. Hon såg att grundprinciperna inom läranderonder var något som många skolor skulle gynnas av att utveckla.

Jag fastnade direkt för det här arbetssättet. Det gav många konkreta exempel på hur vi kan ta oss an en utmaning som vi står inför.

– Jag fastnade direkt för det här arbetssättet. Det gav många konkreta exempel på hur vi kan ta oss an en utmaning som vi står inför. Läranderonder kan haka i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till en samsyn i förbättringsarbetet.

Johanna Kjellén menar att läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem på djupet och ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare. Det handlar om att identifiera ett problem, att genomföra observationer i klassrum, att bearbeta och analysera det man sett samt att fatta beslut om hur man ska arbeta vidare. 

När Johanna Kjellén fördjupade sig i läranderonder fanns ingen litteratur på svenska. Därför har hon nu skrivit den första svenska boken om arbetssättet; Läranderonder i skolan – skolutveckling med fokus på undervisning och lärande.

I boken beskriver hon arbetssättets fyra centrala steg:

  • Steg 1 – Identifiera och formulera ett problem i praktiken.
  • Steg 2 – Genomföra observationer i klassrum. 
  • Steg 3 – Bearbeta och analysera observationerna.
  • Steg 4 – Formulera nästa steg i arbetet.

Flera fördelar med läranderonder
Johanna Kjellén ser många fördelar med läranderonder som ett arbetssätt för skolutveckling då det erbjuder en systematik och öppnar upp klassrummen för att utforska de problem som lärarna själva har identifierat.

– Vi undersöker problemet på djupet, vi går ut i klassrummen och observerar vad som händer mellan elev, lärare och innehåll. Vi analyserar och stannar upp innan vi fattar beslut om vidare arbete. Det sammantaget blir kraftfullt för att på djupet förstå problemet och för att skapa en gemensam grund att stå på i förbättringsarbetet.

Det sammantaget blir kraftfullt för att på djupet förstå problemet och för att skapa en gemensam grund att stå på i förbättringsarbetet.

Med stöd av läranderonder kan verksamheten bygga en reflekterande och utforskande kultur. En trygg kultur där lärarna vågar dela med sig av utmaningarna och öppna upp klassrummen för att samarbeta och lära av och med varandra. Observationerna inom läranderonder ska inte vara värderande utan endast beskriva det som sker.

– Vi undersöker vad som händer i den didaktiska triangeln mellan elev, lärare och innehåll. Vi letar inte efter vad som är bra eller dålig undervisning, vi tittar på vad som händer i relation till ett specifikt problem för att kunna diskutera och analysera det efteråt. 

Börja i det lilla
För att komma igång med läranderonder kan det vara klokt att börja med en avgränsad utmaning. Johanna Kjellén ger rådet att utgå från det systematiska kvalitetsarbetet och se vilka utmaningar som har identifierats där och bygga vidare på lärarnas egna frågeställningar för att komma vidare i processen. Läranderonder kan genomföras inom en enskild skola men kan också användas som ett verktyg i samarbetet mellan skolor.

Med läranderonder tar vi ett kollektivt ansvar för elevernas lärande.

– Med läranderonder tar vi ett kollektivt ansvar för elevernas lärande. Vi fokuserar på undervisningens inverkan på lärandet och då fokuserar vi också på det vi kan påverka, säger Johanna Kjellén.


Text: Helén Kim Sörensdotter, Gothia Kompetens
Foto: Marcus Gustafsson

Om författaren

Johanna Kjellén - författare på Gothia Kompetens

Johanna Kjellén är gymnasielärare i ryska och franska, utbildad specialpedagog och arbetar nu som programrektor på Värmdö gymnasium. Hon har under en längre tid fördjupat sina kunskaper om läranderonder, bland annat genom utvecklingsinsatser i nära samverkan med grundarna av läranderonder vid Harvard Graduate School of Education. Detta arbete utmynnade i hennes bok som beskriver hur man med stöd av läranderonder kan utveckla undervisningen och lärandet i skolan.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Fortbildning

Att äga klassrummet

Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Läs intervjun med Anna och Karin

Johan Alm - författare på Gothia Fortbildning

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Läs intervjun med Johan Alm