Kom igång med demokrati-arbetet i din förskola

I förskolan lär vi oss att förstå världen för att kunna förändra den. Förskolans demokratifostran handlar om värdegrunden och om att ge barnen förutsättningar att utveckla handlingskraft, ansvar, respekt och medkänsla för medmänniskor och vårt jordklot. Därför måste vi skapa förutsättningar för en utbildning som ger barnen en likvärdig tillgång till vårt samhälle.

Här har vi samlat material för att du och ditt arbetslag ska komma vidare i arbetet med demokrati i din förskola. Lycka till!

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola, chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn • Nyhetsbrev

Kontaktuppgifter

Malin Ring - Gothia Kompetens

Malin Ring
malin.ring@gothiakompetens.se
08-462 26 07

Demokrati i förskolan innebär att ge barnen inflytande och plats att uttrycka sina tankar och erfarenheter. De ska ha reell delaktighet i verksamheten och det som de är med om varje dag.

För att komma igång med att jobba medvetet är det bra att börja reflektera enskilt. Därefter funderar ni gemensamt.

Ladda ner dokumentet med reflektionsfrågor för att komma igång (laddas ner som pdf i nytt fönster).

Idéerna behöver ständigt erövras
Demokratiarbetet handlar inte bara om individens behov. Det handlar också om gruppens behov och omsorgen om det gemensamma. Förskolan ska ge plats åt att göra, tänka och leva på olika sätt, skriver Jenni Nilsson och Mimmi Örberg.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Samtal i det lilla skapar förtroende
Nu är hösten i gång! För många barn är introduktionen precis avslutad och det nya livet med en vardag i förskolan håller på att bli begripligt. En del äldre barn kommer tillbaka till nya avdelningar, grupper och pedagoger. Det är inte som det var innan sommaren på de flesta ställen, barn och pedagoger har slutat och tillkommit. Det är nytt, stort, kul och kanske lite läskigt.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Alla hänger med i lekens demokrati
Det är skogsdag. Barnen är glada. I skogen är det högt i tak och lätt att leka. Lilla, Kompis och två storbarn har petat med pinnar i den ihåliga stocken för att utmana krokodilerna där. När krokodilerna är besegrade bygger barnen en koja strax bredvid. De samarbetar, prövar olika idéer, kommer med inspel som förhandlas och bygger upp sin lek med sina fantasier och erfarenheter. Mest storbarnen, och de yngre lär sig massor.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Barn i en demokratisk förskola
"Förskolan ska vara en plats där barnen blir huvudpersoner i sitt eget lärande och där deras delaktighet och inflytande tas på allvar."
Läs artikeln av Caroline Wiking här

Barnen som medborgare
Varje läsår arbetar Örlogsvägens förskola i Göteborg med projekt. Pedagogerna berättar om när de arbetade med metanivån Hållbara tillsammans och fördjupningsfrågorna: ”Hur tar förskolan plats i samhället?” och ”Hur får samhället plats i förskolan?”

Barnen är en del av samhället här och nu och som samhällsmedborgare har barnen rätt att påverka och ta plats.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Arbeta med olikheterna!
Jag som rektor har möjligheten att skapa en förskola som är barnens arena, där demokratiuppdraget genomsyrar varenda människa och där allas röster är lika mycket värda att bli hörda och lyssnande på. Jag har möjligheten att iscensätta den pedagogiska missionen, visionen och helhetsidén som jag anser skapar de bästa förutsättningarna för barnen här och nu, men också för framtiden.
Läs artikeln på förskoletidningen.se

Låt leken ta demokratiska former
Förskolan vilar på demokratins grund och pedagogen behöver därför reflektera över sin demokratisyn. Arbetet med demokrati behöver göras konkret och det behövs en plan för vad begreppet kan betyda i verksamheten. I leken kan barnen öva på demokrati.

Demokrati har varit ett känt begrepp sedan läroplanen infördes för 20 år sedan. Men hur förskollärare ska arbeta med demokrati är inte självklart.
Läs artikeln på förskoletidningen.se