Utbildningar med John Steinberg för lärare, skolledare och elevhälsopersonal

John Steinberg, fil.dr i pedagogik har ägnat ett helt yrkesliv åt att studera hur skickliga lärare gör när de lyckas som bäst. Han är författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation. John Steinberg är en uppskattad föreläsare där han på ett konkret och medryckande sätt delar med sig av sin kunskap.

Anlita John Steinberg
Du kan välja att anlita John Steinberg för en längre processutbildning, en studiedag eller en föreläsning. Här hittar du information om vilka ämnen John Steinberg kan hjälpa dig och din skola med.

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer och diskuterar ett upplägg som passar din skola.

Bokningar och frågor

Kontakta Binjamin eller Kalle för mer information:


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312

Tips! Kostnadsfritt inspelat webbinarium med John Steinberg

Hur kan du leda för en högre undervisningskvalitet och vässa undervisningen så att eleverna lär sig bättre? Och hur ska skolledningen organisera utbildningsinsatser för att stötta lärarnas ledarskap?

Titta på webbinariet

 • Ledarskap i klassrummet – Processutbildning

  Vad gör skickliga pedagoger för att snabbt få elevernas förtroende och lika effektivt skapa arbetsro och arbetsglädje? Vilka färdigheter besitter goda ledare som får ekvationen att gå ihop – som får gruppen att fungera och individen att utvecklas?

  Processutbildningen med John Steinberg stärker och tydliggör ditt ledarskap och ger färdigheter som gör dig till en ännu bättre lärare med verktyg och konkreta färdigheter för att kunna skapa studiero i klassrummet.

  Processutbildningen ger kunskap om:

  • Hur lärare höjer förväntningarna genom sitt kroppsspråk.
  • Hur lärare tillämpar ett hållbart ledarskap i en orolig grupp.
  • Orsaker till elevernas oro och frustration.
  • Hur en elev får grepp om sitt lärande och tänker metakognitivt.
  • Hur lärare får förtroende och följsamhet genom att använda positiva förstärkningar.
  • John Steinbergs analys av vad lyckade pedagoger gör rätt i en alltmer komplex arbetssituation.


  Genom att bli uppmärksam på vad du som lärare och ledare gör, hur och vad du säger, hur du står och går, hur du börjar din lektion och hur du agerar i klassrummet blir du medveten och kan också skapa ett konstruktivt klimat i dina grupper.

  Läs mer om processutbildningen Ledarskap i klassrummet

  Processutbildningar med kollegialt lärande – vi finns med hela vägen.

  För att kunna förändra och utveckla behövs tid för att reflektera, pröva, diskutera, ställa frågor och bearbeta. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling och gör skillnad.

  Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Vi skapar en processutbildning där vi kombinerar föreläsningar med våra ämnesexperter, lärverkstäder och återkopplande samtal där det kollegiala lärandet står i fokus. En utbildning för skolutveckling.

 • Lärarskicklighet – Uppdragsutbildning (studiedag eller föreläsning)

  Vad är det som skickliga lärare gör för att få såväl grupper som individer att utvecklas maximalt?
  Här får du ta del av John Steinbergs insikter kring olika metoder som utmärker ett framgångsrikt ledarskap. Han visar hur den icke-verbala kommunikationen påverkar ditt ledarskap och ger många exempel på konkreta metoder för att skapa tydlighet, struktur och arbetsro. 

  John Steinberg belyser bland annat hur du på ett effektivt sätt fångar och behåller elevernas uppmärksamhet, har genomgångar och skapar övergångar till enskilt arbete.

  Läs mer om uppdragsutbildningen Lärarskicklighet

  Det här är en uppdragsutbildning.

  Det betyder att den anpassas efter just era behov. På så sätt utnyttjar ni tiden maximalt och får precis den kompetensutveckling ni behöver.

 • Att handleda kollegor – Uppdragsutbildning (studiedag eller föreläsning)

  Förstelärare, skolledare och elevhälsopersonal är mycket viktiga för att främja utvecklingen av skolans pedagogik och resultat. Ett verktyg för detta är handledning och coaching.

  Under den här utbildningen presenteras en modell för hur handledningen kan fungera i praktiken. Syftet är att avdramatisera både klassrumsbesök och coaching. Det behöver inte ta lång tid och det kan ge stor effekt om man ställer de rätta frågorna och utgå ifrån styrkor och det som faktiskt fungerar. Modellen kan även tillämpas vid s.k. co-coaching (kollegial handledning) där pedagogerna handleder varandra, allt i syfte att främja en konstruktiv skolkultur med pedagogik i centrum.

  Läs mer om uppdragsutbildningen Att handleda kollegor

  Det här är en uppdragsutbildning.

  Det betyder att den anpassas efter just era behov. På så sätt utnyttjar ni tiden maximalt och får precis den kompetensutveckling ni behöver.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning med John Steinberg kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till sidan Elevhälsa, till Vuxenutbildning och sfi eller till startsidan.