Processutbildning om ledarskap i klassrummet med John Steinberg

Vad gör skickliga pedagoger för att snabbt få elevernas förtroende och lika effektivt skapa arbetsro och arbetsglädje? Vilka färdigheter besitter goda ledare och som får ekvationen att gå ihop - att få gruppen att fungera och individen att utvecklas?

Tips! Kostnadsfritt webbinarium med John Steinberg

Hur kan du leda för en högre undervisningskvalitet och vässa undervisningen så att eleverna lär sig bättre? Och hur ska skolledningen organisera utbildningsinsatser för att stötta lärarnas ledarskap?

Läs mer om webbinariet

Processutbildningens syfte
Processutbildningen Ledarskap i klassrummet med John Steinberg stärker och tydliggör ditt ledarskap och ger färdigheter som gör dig till en ännu bättre ledare med verktyg och konkreta färdigheter för att kunna skapa studiero i klassrummet.

Metoderna och principerna som beskrivs gäller oavsett vilka didaktiska val du gör. Oavsett om du arbetar med föreläsning, grupparbete, diskussion, laboration, projekt eller problemlösning behöver du påkalla gruppens uppmärksamhet och oavsett metod behöver gruppen fungera väl. Avsikten med utbildningen är inte att ändra din undervisningsmetod, utan att få den undervisningsmetod du använder att fungera så tillfredsställande som möjligt.

Processutbildningen ger kunskap om

 • Hur lärare höjer förväntningarna genom sitt kroppsspråk
 • Hur lärare tillämpar ett hållbart ledarskap i en orolig grupp
 • Orsaker till elevernas oro och frustration
 • Hur en elev får grepp om sitt lärande och tänker metakognitivt
 • Hur lärare får förtroende och följsamhet genom att använda positiva förstärkningar
 • John Steinbergs analys av vad lyckade pedagoger gör rätt i en alltmer komplex arbetssituation

Genom att bli uppmärksam på vad du som lärare och ledare gör, hur och vad du säger, hur du står och går, hur du börjar din lektion och hur du agerar i klassrummet blir du medveten och kan också skapa ett konstruktivt klimat i dina grupper.

Upplägg av processutbildningen
Processutbildningen består av föreläsningar, workshoppar, litteraturläsning och att genomföra egna uppdrag i det egna klassrummet (eller i fritidsverksamheten). Workshoppar genomförs i mindre grupper på skolan där ni får möjlighet att diskutera och reflektera över innehållet med hjälp av olika frågeställningar. Mellan workshopparna genomför deltagarna sex olika uppdrag – så kallade ”självobservationer”. Självobservationer har med självledarskapet att göra. Ju mer medveten du är om ditt eget ledarskap, desto lättare är det att utvecklas i ditt ledarskap.

Processutbildningen workshoppar 

 • Workshop 1: Du har ett ledarskapsyrke
 • Workshop 2: Du har ett kommunikationsyrke
 • Workshop 3: Du har ett artistyrke
 • Workshop 4: Du har ett kunskapsyrke 
 • Workshop 5: Du har ett metakognitivt yrke
 • Workshop 6: Du har ett demokratiyrke

Litteratur
Vi rekommenderar att alla deltagare läser boken Ledarskap i klassrummet parallellt med utbildningen. Om ni redan läst boken rekommenderas fördjupningsboken Lärarens kroppsspråk alternativt Stärk arbetslaget: skolans ryggrad

Processutbildningens ämnesexpert

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

John Steinberg är fil.dr i pedagogik, författare och föreläsare. Han är författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor.

Läs mer om utbildningar med John Steinberg

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.