Så påverkas planering, bedömning och betygssättning av grundskolans reviderade kursplaner

De reviderade kursplanerna i grundskolan började gälla höstterminen 2022. Den här processutbildningen ger en bakgrund till varför förändringarna skett – och vad det är som har ändras. Utbildningen går igenom hur förändringarna påverkar arbetet med att levandegöra kursplanen i undervisningen och även hur bedömning, betygssättning och dokumentation påverkas.

Processutbildningen Reviderade kursplaner – vad och varför? med Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd ger dig och dina medarbetare den kunskap ni behöver för att kunna hantera revideringarna. Relevant material från Skolverket ingår i kursen.

Processutbildningen om grundskolans reviderade kursplaner ger kunskap om:

  • revideringarna i kursplanerna åk 1–9
  • varför kursplanerna har reviderats
  • revideringen av kursplanerna i ett historiskt perspektiv
  • hur de reviderade kursplanerna kan komma att påverka planering av undervisning, bedömning, betygssättning och dokumentation
  • hur kursplanen kan tolkas och omsättas i undervisningen med stöd av ämnesdidaktisk och kognitiv forskning
  • hur bedömningar kan användas för att utveckla undervisningen, stödja elevers lärande samt ge ett rättvisande och tillräckligt brett underlag för omdömen eller betygssättning
  • att sätta betyg med stöd i styrdokumenten och på vetenskaplig grund.

Upplägg av processutbildningen
Processutbildningen består av filmer och poddar med kursledarna, texter och workshopsmaterial för arbete i kollegiet. Utbildningen sker på plats i skolan och drivs framåt av skolans egna processledare. Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd håller i introduktion med processledarna och stämmer av arbetet halvvägs. Gothia Kompetens processägare är med som ett stöd för skolan under hela utbildningen.

Allt innehåll är utvalt och framtaget för att ge en god grund för att förstå och använda de reviderade kursplanerna. I workshopsmaterialet ges möjlighet att reflektera kring innehållet med hjälp av frågor och uppgifter.

Pernilla Lundgren
Pernilla Lundgren är utbildad grundskollärare, forskarutbildad och har även arbetat som gymnasielärare. Hon har arbetat med bedömnings- och betygsfrågor i över tio år, bland annat på Stockholm stads utbildningsförvaltning, Skolverket och Karlstads universitet. Pernilla har lett forskningscirklar med lärare, tagit fram flera webbkurser om bedömning och betyg och ansvarade under sin tid på Skolverket för arbetet med att ta fram allmänna råd om betyg och betygssättning. På senare tid har Pernilla föreläst om bedömningsfrågor och varit expert i Betygsutredningen där hon skrev bilagan Om betyg och betygssättning – en forskningsöversikt.

Anna Karlefjärd
Anna Karlefjärd, tidigare lärare och utvecklingschef, och idag utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Anna har en fil. lic och ses idag som expert på bedömning inom skolan med fördjupning inom skolans styrdokument, skolans dokumentation samt betyg- och bedömning. Hon har även varit involverad i aktionsforskning gällande undervisning och bedömning. Anna har också varit en röst i framtagandet av allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande.

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Kalle eller Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Kalle och Binjamin - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Om Gothia Kompetens
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.

Läs mer om Gothia Kompetens processutbildningar.